Viljaturu ülevaade 10. oktoober


Koristus on seljataga. Statistikaameti esialgsete andmete põhjal võiks Eesti teraviljasaagiks kujuneda 1,59 mln tonni, mis on 3% rohkem kui 2015.

Sarnaselt Eestiga on head saagid ka Euroopas ja Venemaal. Saagikused on olnud väga head, kohati rekordilised. Palju vilja on ladudes siiski müümata. Kuna Kesk-Euroopa põllumees ei olnud hindadega konkurentsis ja Venemaa eksport oli tagasihoidlikum, andis see Baltikumile sh Eestile võimalused laadida laevu juba augustis-septembris. Eestist on välja saadetud juba mitu suurt 60-70 tuhande tonnist viljalaeva.

Vilja hind on viimastel päevadel olnud tõusus. Nisu Matif on jõudnud tasemele 178 eur/t, mis tähendab 3 kat toidunisu hinda 155 eur/t sadamas.
Pööran tähelepanu, et täna õhtul (10.10) tuleb välja USDA raport, mis võib hinda mõjutada.

Viljahinna tõus on seda ootamatum, et IGC tõstis eelmisel nädalal oma kuuraportis maailma viljatoodangu prognoosi 1% võrra, 2,16 mld tonnini, samal ajal vähendades maisi toodangut 1 mln tonni võrra.
2019/2020 kõige suurem nisu eksport saab toimuma taas Venemaalt, kuigi algus on olnud tagasihoidlik. See tähendab, et kui Venemaa aktiviseerub, tekitab see suurema surve hindadele, millega Euroopa ei pruugi konkureerida. Venemaa nisusaagi prognoosid on olnud viimastel nädalatel erinevad. USDA on püsinud oma raportites 72 mln tonni juures, kuid viimased prognoosid näitavad, et saagiks võiks olla 75-78 mln tonni, mis tähendaks USDA raportis olulist muutust.
Ukrainas on 2019 a rekord nisusaak 29,2 mln tonni, so +4 mln tonni vs eelmisel aastal.  Nii hea saak tähendab, et Ukraina nisu eksport saab olema ca 3,5 mln suurem, millele peab ka “ostja leidma”.

Samal ajal on USAs ja Kanadas külmalaine. Kanada on praegu eriti hädas koristusega, koristatud vaid 30-40% vilja mistõttu prognoositakse 1 mln tonni vähem. Isegi, kui Kanada nisusaagi osakaal on ca 4% maailma nisusaagist, (võrdluseks Euroopa Liit 20%) jälgitakse seal toimuvat. Argentiinast oodatakse -2 mln madalamat saaki kui algsed prognoosid. Lisaks on Austraalias ka sel aastal põud, mistõttu ka seal on saak ca -4 mln tonni väiksem. Austraalia kuivus on aga juba hindadesse “sisse kirjutatud”.

Meie regioonis tõstis Euroopa Komisjon eelmisel nädalal Euroopa Liidu 19/20 nisu toodangu prognoosi 145 mln tonnini, mis on +12 % rohkem kui eelmisel aastal. Samal ajal vähendati maisi toodangut -2 mln tonni ja tõsteti maisi impordi vajadust +1,5 mln tonni, 17 mln tonnini.
Maisi on oluline jälgida, kuna mais “konkureerib” nisuga.

Samuti on odrasaagid head. Venemaal +1,5 mln tonni, Euroopas +0,5 mln ja Ukrainas +0,5mln tonni.

                                                                                 

Nisu Matifi liikumine

Must Meri

Venemaal on head ilmastikutingimused. Külvatud rekordiliselt talivilja (graafikul punasega)

Venemaa ja Ukraina nisu eksport

Venemaa talivilja külvipind

USA ja Kanada

USA’s on maisi koristatud 15% vs aastate keskmine 27%, soja koristaud 14% vs keskmine 34%.
Samal ajal suvinisu on 91% koristatud.
Kanadas on külm ja tugevad vihmad, mis segavad koristust.

Rapsi Matif  

Rapsi Matif

Rapsi saaki on Euroopas vähendatud, prognoos 17 mln tonni ( vajadus 22 mln tonni). Euroopa peab importima Ukrainast ja Venemaalt.
Alates augustis on imporditud juba suurtes kogustes rapsi näiteks Saksamaale ja suuremad tehased on oma vajaduse mitmeks kuuks katnud.

Soja graafik

Soja graafik

Soja on olnud tõusus. Teised õlikultuurid on toetanud hinnatõusu, samuti viimane Hiina-USA soja tehing.

Kokkuvõtteks

Viimastel päevadel on toimunud ootamatu hinnnatõus, samal ajal on  saagid peamistes nisupiirkondades head või väga head, mistõttu surve hindadele püsib.
Täna-homme on turul oodata jätkuvalt muutusi, eelkõige on küsimus, mida toob kaasa tänaõhtune USDA raport. Seda näeme reedel.

 

 

Marge Pähkel, Scandagra Eesti AS tootejuht (vili, õlikultuurid)


Tagasi