Viljaturu ülevaade 11. oktoober


Kõrged viljahinnad on taandunud ja hinnad on alla 200 eur/t sadamates. Siiski on turg jätkuvalt heitlik –spekulatsioonid ja kuulujutud on mõjutanud hinna liikumist. Jälgitakse ilmakaarte, mis mõjutavad juba uut saaki.

Nisu ja odra hinnad on augusti teravaimast tipust langenud.  Matif liigub “koridoris” 197-204 eur/t ja on viimased nädalad seal püsinud. Hinnalangust on põhjustanud tugev euro ja positiivsed uudised Ameerikast ning Saksamaa suurem import. Sellel nädalal on euro nõrgem ja börsihinnad 203 taseme juures.

Siiski on uudised turul esikohal. Venemaa ekspordi ümber käib jätkuvalt palju spekulatsioone.  Kuulu järgi võib Venemaa ekspordi mahuks jääda 25 mln tonni. Sahinad ekspordi peatamise kohta on pannud põllumehed müüma – Venemaa on praegu eksportinud suurtes kogustes, praktiliselt 2 x rohkem kui eelmisel aastal sama ajaga.
Suure naabri nisu ekspordi pidurdamine võib tekitada turul paanikat ja mille peale võivad hinnad jälle kerkida. Samas, kuna mitu spekulatiivset uudist on Venemaa ümber juba olnud ja midagi pole järgnenud, siis ei võeta ekspordi pidurdamise uudiseid enam tõsiselt. Venemaa madal saak, sealset koristamist segav vihm ja ekspordi võimalik piiramine annab aga võimaluse USA nisule – ookeani tagant tulev nisu on vägagi konkurenstivõimeline Euroopa suunal.

Kiire koristus võimaldas Euroopas külvata palju talivilja. Kesk-Euroopas on põllumehed asendanud rapsi nisuga, kuna nisukasvatus on osutunud praeguste hinnatasemete juures kasumlikumaks kui raps. Ukraina põllumehed eelistavad samuti laiendada 2019 nii nisu kui odra pinda, vähendades  samal ajal maisi külvipinda. See võib olla ka põhjus, miks IGC (The International Grain Council) tõstis maailma nisu pindala alates 2014. Nt Saksamaal on talinisu pind suurenenud ca 200 tuh ha võrra, sama olukord Poolas.
Kõrgemat vilja hinda ja väiksemat viljasaaki kompenseerib hea maisi aasta. Rekord saagikused on USAs, ka Ukrainas ja kohati ka Venemaa piirkondades.  Kokkuvõttes on maailma 2018/2019 maisi kogusaak 35 mln tonni rohkem st + 3% kõrgem vs eelmine aasta. Parimad saagid on Lõuna-Ameerikas. Euroopa maisisaak -1,5 mln tonni väiksem, seda just Prantsusmaa tõttu.
Maisi on oluline jälgida, kuna see on oluline söödakultuur, mida saab teatud söödaratsioonides nisu asemel asendada. Head saagid on toonud maisi hinnad alla.

Nisu Matif

Nisu Matif

Maisi maailma toodang

Koristusest, ilm ja prognoosid:

Ameerika

USA Nisu toodang 2018/2019

Ameerika ilmakaart 07. oktoober 2018

USDA raport eelmisel nädalal prognoosis suuremaid saaginumbreid kui turg ootas, mille tõttu börsihinnad langesid.
Ilm on USA’s hea, laseb koristada (nt sojat on 28% koristatud), ja laseb ka talivilja külvata (43% taliviljast on külvatud).

Must Meri

Musta Mere ilmakaart, 14 päeva ennustus 30. september 2018

Musta Mere ilmakaart 16. – 22. oktoober 2018

Ilm Siberi piirkonnas on paranenud – sealsed vahepalsed suured vihmad segasid koristust. Vihmade tõttu on palju nisu söödanisu kvaliteediga ja peas kasvama läinud.  Samal ajal on 1,8 Mln ha veel koristada. Lähinädalatel on oodata jahedat ja vihmast ilma.
Praegune Venemaa saagiprognoos 70,2 mln/t, kokku võiks Venemaa nisu saak tulla isegi 72 mln tonni, mis on augustikuu madalate prognoosidega võrreldes + 3-5 mln/t rohkem. Siiani olid prognoosid pigem 66-67 mln tonni juures.

Euroopa

Euroopa ilmakaart 07. oktoober 2018

Euroopa ilmakaart 09.- 16. oktoober 2018

Kogu Euroopas on põua tõttu saagikus keskmiselt 30% väiksem, mistõttu tuleb paljudel riikidel importida söödavilja.  Euroopa tariifid on toetanud maisi importi Kanadast. Samuti tarnitakse nisu Ameerika mandrilt. Nisu kvaliteet üle Euroopa on olnud kõrge proteiiniga, mis omakorda on toonud toidunisu hinnad alla – kõrgema kategooria nisu vajadus turgudel on limiteeritud.

Euroopa põud jätkus ka taliviljade külvi ja võrsumise ajal. Turgudel juba räägitakse, et väheste sademete hulk mõjutab talivilja saagikust.

 

Austraalia

Austraalia ilmakaart 07. oktoober 2018

Austraalia ilmakaart 10. -17. oktoober 2018

Austraalia on ka võidelnud põuaga ja seal on olnud erakordselt kuiv. Kui vahepeal oli juba lootust vihmale, osutus september siiski ajaloo kuivemaks.  Lähiajal on ka oodata vihma, kuid see võib jääda hiljaks.
Põua tõttu on Austraalias saagi prognoos vaid 16,35 mln tonni vs 21,5 mln eelmisel aastal. Võrdluseks 2016/17 oli saak 32 mln tonni.
Austraalia uudised mõjutavad maailma vilja hinda veel mõnda aega kuni sealse koristuseni november-jaanuar.

 

EUR/USD

EUR/USD graafik

Nõrk Euro soodustab kõrget hinda Euroopa põllumehe jaoks. Just nõrk euro on toetanud kõrgemat hinda.  Samuti on rahaturgudel teemaks Itaalia majandus.

 

Rapsi Matif

Rapsi Matif graafik

Rapsi hind on olnud viimastel päevadel tõusus tänu nõrga euro pärast. Rapsi hinda mõjutab loomulikult  ka  kuivus Euroopas, sest saak on väiksem. Puuduolev raps imporditakse Euroopasse Ukrainast ja Kanadast.
Turuinfo kohaselt külvatakse Kesk-Euroopas rapsi vähem ja vastavalt Strategie Grains  infole, väheneb 2019 rapsipind Euroopas 8% .

Soja graafik

Soja graafik

On olnud pikalt langustrandis, eelkõige USA ja Hiina kaubandussõja pärast.
Sojat praegu koristatakse USAs, hetkel on koristada 32% .
Kuna soja hinnad on maas, siis on täheldatud, et kohalikud põllumehed ei ole aktiivsed müüma, vaid tahavad pikalt hoida oodates paremat hinda.

 

 

Ilusat sügist!

 

 

 

 

 

Marge Pähkel, Scandagra Eesti AS tootejuht (vili, õlikultuurid)


Tagasi