Viljaturu ülevaade 31. oktoober


Nii vana kui uue saagi viljahinnad on püsinud viimased nädalad suhteliselt stabiilsed. Muutused on olnud väikesed, pigem on hinnad langustrendis.

Nisu Matif liigub jätkuvalt vahemikus 197-203 eur/t. Teisipäeval murdus Matif taas alla 200 eur piiri. Nisu ja odra hinnatasemed on langenud, jäädes ca 190 eur/t sadamas. On märkimisväärne, et odra eest makstakse meil kas sama hinda või isegi rohkem kui 1 kat toidunisu eest. See tuleneb eelkõige asjaolust, et meie Läänemere piirkonnas on suur osa kvaliteetset 1 kat toidunisu ja kuna kõrge 14 -15% proteiini tarbimine meie regioonis ei ole nii suur, siis on kõrge kvaliteedi nisu hinnad kukkunud.  Odra vajadus on aga seevastu püsinud. Odra nõudluse pilt on aga ka muutumas, sest laevad liiguvad meilt välja, samuti on Eestisse imporditud nii söödaotra kui ka muidugi teisi söödakultuure, mille võrra siis odra kasutust võimalusel asendatakse.

Suurtel turgudel on olukorda rahustanud piisav vilja varu Euroopas, sest tehased Euroopas on varustanud enda vajaduse aasta esimeste kuudeni. Samuti on hindade langust toetanud Venemaa suur eksport (vt joonis), mis on mahult viimaste aastatega võrreldes rekordtasemel. Venemaa on eksportinud juba ligi 20 mln tonni, mis on juba 50% võimalikust eksporditavast kogusest. Euroopa ja Egiptus impordivad suuri koguseid nii söödavilja kui toidunisu, mis on toonud hinnatasemed alla.  Samuti ootab USA nisu oma järge turule tulekuks.
Vastupidine laevatamise pilt on Euroopas: Euroopa eksport on ca pool võrreldes tava aastatega. Nt  Saksamaa sadamates valitseb tühjus: ükski viljalaev ei oota laadimist, teatas kolleeg Saksamaalt.

Rukki hinnad on tagasi andnud, sest Venemaalt on imporditud ilusat toidurukist Euroopasse.
Kaera saagikus osutus Soomes veidi paremaks kui arvati, mis on samuti toidukaera hindadele mõju avaldanud ja hinnad on stabiliseerunud. Söödakaera hinnad on alla tulnud ca 20-30 eur/t.Kaera ostjate tootmised on samuti pikalt kaetud ja nõudlus on vähenenud.

Nisu Matif

Venemaa ekspordi graafik

Uue saagi hinnatasemed on püsinud jätkuvalt kõrgel. 2019 a saagi nisu Matif on püsinud 190 juures, mis tähendab 160-170 eur/t  nisu ja odra hinnatasemeid Eesti sadamates. Uue saagi hinnad on küll ca 15% vana saagi praegustest tasemetest madalamal, kuid on viimaste aastate tavapärastest hinnatasemetest (130-150 eur/t) 15-20 eur/t kõrgemal (vt joonis).
Oluline on mainida, et talinisu külvatakse üle Euroopa palju, ka Venemaal ja Ukrainas, sest nisukasvatus on osutunud praeguste hinnatasemete juures kasumlikumaks kui näiteks raps. Samuti on kuivus Kesk-Euroopas mõningal määral tagasi andnud. Eelmisel nädalal räägiti palju Euroopa viljade seisust ja seda hinnati väga heaks. Hirm kuivuse pärast, mis oli veel paar nädalat tagasi, on taandunud. Seega räägitakse juba turgudel 2019 kui uuest potentsiaalsest rekord saagiaastast, kui midagi ootamatut ei juhtu.  See kõik aga mõjutab juba praegu suurte ostjate käitumist turgudel, mis paneb uue saagi hinnad surve alla. Samal ajal aga võib vana saagi tugev hinnatase hoida mingil määral kõrgel ka uue saagi hinda.

Teravilja kokkuostuhindade graafik

Ameerika

Ameerikas on ilmastik hea ja soodustab maisi ja soja koristust.
Sojat on 72 % koristatud, samuti laseb talivilja külvata.

Must Meri

Ilm Siberi piirkonnas on paranenud. Koristus on praktiliselt lõppenud ja saagi prognoos püsib jätkuvalt 70,2 mln tonni juures.
Venemaal käib külv praegu täie hooga – ennustatakse rekord talinisu pinda. Venemaa ekport on rekordtasemel.

Euroopa

Kesk-Euroopas püsis kuivus pikalt. Nüüd on saanud ka Kesk-Euroopa talivilja põllud vihma.

Austraalia

Põua tõttu on Austraalias saagi prognoos vaid 16,35 mln tonni vs 21,5 mln eelmisel aastal.
Võrdluseks 2016/17 oli saak 32 mln tonni. Austraalias hakatakse varsti koristama, siis on kuulda täpsemalt, kuidas tegelik olukord on.

EUR/USD

EUR/USD graafik

Euro on aasta madalaimal tasemel. Nõrk Euro hoiab nisu hinda kõrgel. Tänane tase 1,13.

Rapsi Matif                                                       

Rapsi hind on olnud languses seda teiste õlikultuuride hindade languse tõttu: palmiõli on langenud, soja hind on all, samuti on nafta hind langenud 15% .
Teiste õlikultuuride ja nafta hinnaliikumine mõjutab rapsi hinda pigem lühiajaliselt.
Kui pikemalt ette vaadata, siis uue saagi rapsi külvatakse igal pool vähem: Prantsusmaal 5-10 % vähem, Saksamaal väheneb rapsi pind alla 1 mln/ha.
Vastavalt Strategie Grains  infole väheneb 2019 rapsipind Euroopas 8% .

Soja graafik

Palmiõli graafik


Soja ja palmiõli on olnud pikalt langustrandis, eelkõige USA ja Hiina kaubandussõja pärast.
Sojat praegu koristatakse USAs, koristatud on 72% . USA soja saaki prognoositakse +7% rohkem kui mullu.

 

Nafta hinna liikumine

 

Ilusat hilissügist!

Marge Pähkel, Scandagra Eesti AS tootejuht (vili, õlikultuurid)


Tagasi