Maheteravili

Ostame täismahe teravilja ja rapsi, nii kuiva kui märga vilja

Maheteravilja ostujuht
(Võru-, Põlva-, Tartu-, Jõgeva-, Lääne- ja Ida-Virumaa)
Marek Vares +372 517 6833 marek.vares@scandagra.ee
Maheteravilja ostuspetsialist
(Valga-, Viljandi-, Pärnu-, Rapla-, Järva-, Harju- ja Läänemaa ning saared)
 Diana Salf +372 5198 7556  diana.salf@scandagra.ee

Scandagra Eesti AS teravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused 2017, PDF
Scandagra Eesti AS teravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused 2018, PDF

 

Mahevilja ja -rapsi 2017. aasta saagi kvaliteet peab vastama järgnevatele tingimustele:

Kvaliteedinäitaja Mahukaal
min. kg/hl
Proteiin, % Kleepvalk, pestud Langemine Peentera %, max Õli %, min
Söödanisu 72
Toidunisu 75 Min 12% Min 19 250 5
Oder 62
Toidukaer 54 10
Söödakaer 48
Hernes
Söödarukis 72
Toidurukis, 1.kat 73 150 3
Raps/rüps 40

 

 • Niiskus kõikidel viljadel max 14%, rapsil max 9%.
 • Toidukaera puhul peab olema toidukaera sort.
 • Putuka- ja haigustevaba, ilus vili.
 • Peentera:
  • nisu läbiminek 2,0 x 20 mm sõelast,
  • rukki läbiminek 1,8 x 20 mm sõelast,
  • kaera läbiminek 2,0 x 20 mm sõelast
 • Prügilisand on viljadel ja rapsil lubatud max 2%. Prügi üle 1% teraviljadel ja rapsil üle 2%, arvutatakse kogusest maha ega kuulu tasumisele.
 • Kui prügi on rohkem kui 3%, siis läheb Kaup sorteerimisele. Kui vastuvõtukohas on sorteerimise võimalus olemas, siis sorteerimine 10 eur/t, teisel juhul 15 eur/t.
 • Rapsi baasiline õlisisaldus 40%, juurde-ja mahaarvestus 1,5% baashinnast iga 1% õlisisalduse erinevuse kohta baasilisest.
 • Mükotoksiinid DON, ZEA ja OTA ei tohi ületada järgmiseid piirmäärasid:
  • DON(vomitoxin HPLC meetodil) maksimaalselt 1750 μg/kg;
  • ZEA(Zearalenoon), maksimaalselt 100 μg/kg
  • OTA(Ohratoksiin) maksimaalselt 2,5 μg/kg;
 • Teised kvaliteedinäitajad vastavalt Scandagra Eesti söödateravilja, kaunviljade ja õlikultuuride kvaliteeditingimustele.
 • Hinnakorrektsiooni info vastavalt kvaliteedile avaldatakse Ostja kodulehel.
 • Toiduvilja min kvaliteedinõuded võivad hooajal muutuda.

Scandagra Eesti AS, alates 1.august 2017.

Mahevilja kvaliteeditingimused 2017, PDF