Nädal 14

Esimesed traktorid on juba põllul ning meilgi on aeg hakata tänavusi vaatlusi üles tähendama. Vanarahva kalendri järgi loetakse küll jüripäeva ehk 23. aprilli kevadtööde alguse ajaks, aga aastad on erinevad ning järjest enam tuleb tõdeda, et tegelikult saab kevadtöid üha varem alustada.
Taliviljade olukord on võrreldes eelmise, 2016. aastaga, oluliselt parem. Eks neid ohtlikke külmaperioode oli tänavugi, kuid täna võib öelda, et suurem osa taliviljadest on talvitunud.

Talinisu kahjustused avalduvad külmavõetud lehtedena. Varajasemad külvid on oluliselt paremas olukorras kui hilised. Kuna Eestimaa on meil väga erinevate ilmastikutingimustega, siis võib juba praegu ette ennustada, et osa hilistest külvidest ei taastu külmakahjustustest ning ilmselt mõistlikum on need ümber külvata. Olukord on erinev ka põllu piires, kus veega täitunud lohukohtades on mõnel pool laiguti taliviljad hävinud.
Talirapside seisukord on üle Eesti keskmiselt rahuldav kuni hea. Sorditi on talvitumine olnud erinev, nii nagu talinisu puhul, on ka talirapsidel hilised külvid kehvemad. Väiksemad taimed ei suutnud moodustada küllalt tugevat rosetti ja seetõttu jäi ka kasvukuhiku osa kaitsmata. Kahjuks tuleb tõdeda, et kohati on külmakahjustused väga suured, eelkõige nendel põlluosadel, kus tuul enne suurt jaanuarikülma künkalt viimasegi lume minema viis.
Talitritikale on hästi talvitunud!
Taliodrapõllud on üllatanud. Taliodra talvitumist ei saa küll igal pool heaks nimetada, kuid rahuldavaks kindlasti. Suure lehemassi tõttu näevad põllud üsna armetud välja, kuna pealmine lehemass, mis talvekülma tõttu kahjustunud, on pruunikas, kuid osa lehestikku ja võrsumissõlmi siiski säilinud.
Rukkipõllud paistavad kõige rohelisemana ning võib öelda, et talvitumine on hea. Külm talv on küll näpistanud lehti, kuid võrsumissõlm tugev ning võib oodata head rukkiaastat.

Esimesed kevadtööd

Lisaks lämmastiku andmisele, on üheks esimeseks kevadtööks äestamine. Äestamine soodustab kultuurtaimede arengut ja nende võrsumist. Äestamine aitab mulda õhustada ja niiskusvarusid säilitada, kuna purustatakse mulla pindmine kuivanud kiht. Samuti on see oluline esimene umbrohutõrje ning haigusetõrje, kuna talvega hävinenud või haigestunud taimed eemaldatakse. Hävinenud lehestik taimedel segab taime kasvamist, toitumist ning soodustab haiguste arengut. Äestada saab aga alles siis, kui muld on piisavalt tahenenud ega kleepu kokku. Rullimine on soovitav seal, kus äestada ei saa külmakergituste tõttu, kuna taime juured on maapinnal ning võib juhtuda, et äestamisega tõmmatakse taimed täiesti välja.


Nii nagu iga kevad, on ka sel aastal näha talvitunud taimedel punakaid lehti. See on põhjustatud nii tugevast päikesest päeval, öistest jahedatest temperatuuridest kui toitainetepuudusest. Mullatemperatuur on veel jahe, aga vajadus toitainete järele suur, ning jahedusest tingitud fosfori mitteomastamine juurte kaudu põhjustabki taimedel punaka värvuse. Fosforit vajavad taimed kasvuperioodi alguses rohkesti just juurestiku arenguks, hiljem fosfori vajadus väheneb. Kui võimalik, võib anda kohe esimese pealtväetisega fosforit. Samuti aitab lehtede kaudu andmine vähendada ilmastikust tingitud stressi ja punane värvus kaob. Ärge leheväetiste andmisega praegu kiirustage, kuna taimedel mahlad veel aktiivselt ei liigu. Teraviljad on tänaseks küll n.ö. liigutanud, sest taime välja kaevates on näha valgeid tipmisi juureotsakesi.

Talinisu, mida ei või äestada külmakergituse tõttu (märts 2017)

Punased leheotsad talinisul (märts 2017)

Peale esimese lämmastiku andmist ja enne umbrohutõrjet (kui just sügisel pole umbrohutõrje tehtud) on järjest enam muutunud populaarseks taimede turgutav pritsimine erinevate biostimulaatorite (Amalgerol jt), aminohapete ja kõrge fosforisisaldusega leheväetistega nagu nt Viva Gel 10-50-10, Kristalon Yellow, Nu-Phos 38.

Nii aminohapped kui mikroelemendid aktiveerivad paljusid füsioloogilisi ja ensümaatilisi protsesse taimes. Nende andmine taimedele võiks toimuda siis, kui kasvuperiood on peale hakanud ning taimedel on lehti piisavalt, kuna toiteelemendid on omastatavad lehtede kaudu. Kasvuperioodi alguseks loetakse päeva, millest alates ületab ööpäeva keskmine temperatuur 5 ̊C. Sobivad tooted on nt Prolis, Amino Plus, Amino Plus 300, Terra Sorb Complex. Juhul kui lehestikku pole piisavalt, on soovitav kasutada tooteid, mis sisaldavad lisaks eespool nimetatutele ka orgaanilisi aineid. Oluline on jälgida toodetes orgaanilise aine, eriti huumusaine sisaldust. Huumusained on taimedele peamiseks toiteelementide ja süsiniku allikaks ja mõjuvad kultuurile kasvustimulaatorina. Samuti on orgaaniline aine energiaallikaks mullaelustikule, suurendab mulla enesepuhastusvõimet ja tagab mulla sanitaarse kaitse. Sobivad tooted on nt. Humiextract QA ja Hefestim.

Külviaeg läheneb

Kuna suviviljade külviaeg läheneb kiiresti, on hea meelde tuletada, et saagi aluseks on ikkagi haigusvaba seemne kasutamine ja õige sort, mille üheks olulisemaks näitajaks võib lugeda kindlasti sordi haiguskindlust. Viimane aitab vähendada kasvuperioodil kulutusi taimekaitsele. Puhitud seemnete külvamisega vähendame teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju. Lisaks väldime seemnete ja mulla kaudu levivaid haigusi, ning kaitseme mõne varajase lehehaiguse levimise eest (triiptõbi, hallitus jne.), seega vähendate taimekaitse-vahendite kogust ning pritsimise arvu hooaja alguses. Korralik puhis kaitseb taimi kuni lipulehe faasini. Sõltuvalt ilmastikust võib tekkida vajadus pritsida taimi lipulehe või pähikute kaitseks, kuid kuivadel, haiguse arenguks ebasoodsatel aastatel, ei pruugi seda vajagi olla. Seemnete puhtimiseks kasutatavad tooted peaksid hõlmama võimalikult laia seenhaiguste spektrit.

Puhtimisvahenditest soovitame kolme toimeainega toodet Celest Trio 060 FS kulunorm odrale ja nisule on 1,5-2,0 l/t ning kaerale 1,5 l/t. Lamardor’i, kulunorm suvinisule on 0,15 l/t, odrale, kaerale ja suvitritikalele 0,2 l/t. Uus toode Redigo Pro asendab Lamardori. Koostises on võrdluses Lamardoriga muudetud toimeainete koguseid ning sellega seoses on muutunud kulunormid. Kulunorm suvinisul, suviodral ja kaeral 0,5-0,667 l/t, suvitritikalel 0,667 l/t. Oma seemne puhul soovitame Redigo Pro’l kasutada kõrgemat kulunormi, kuna eelmise aasta seeme polnud nii kvaliteetne ning analüüsid on näidanud, et haigustekitajate hulk seemnetel on suur.

Lisades puhtimispreparaatidele erinevaid mikroelemente või aminohappeid mõjutate positiivset seemne arengut, stimuleerite idanemise jõudu, suurendate idanemise kiirust ning vastupanuvõimet taimehaigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele taime kasvu algstaadiumis. Tenso Coctail 50-100g/t, Prolis 5 g/t.

Selleks kevadhooajaks pakume sertifitseeritud põllukultuuride seemneid:
Veel on saadaval kõikide kultuuride seemneid – teraviljad (sh. kaer), põldhernes, põlduba, suviraps, mais, heinaseemned. Võimalik on saada ka puhtimata seemneid, mis sobivad maheviljelejatele. Lisainfot ja koguseid küsi meie müügispetsialistidelt!

Eelmisel hooajal väga häid tulemusi andnud sordid:

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!

Põlluinfo PDF

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk