Nädal 36

Talirukis “KWS Livado”

 September on märkamatult kätte jõudnud, ilusat sooja suve sel aastal ei tulnudki. Koristushooaeg on jätkuvalt sajune ning seetõttu koristamine aeglane ning suurte kuivatuskuludega. Samas on aga saagid kõrged, mis osaliselt kompenseerib kehva koristusilma.

Taliteraviljade külviaeg on käes. Rukki külvidega on juba algust tehtud, kuna rukis tuleb külvata varem kui talinisu. Rukkil peab saama areneda sügisel umbes 3-5 võrset, et oleks kuhu koguda talvitumiseks vajalikud varuained. Väiksema võrsete arvuga taimed ei kogu piisavalt varuaineid ning võivad talvel hukkuda. Septembri esimeseks pooleks peaks saama rukis külvatud. Kui rukis külvata liiga hilja, võrsub ta küll edasi ka kevadel, kuid kevadistel võrsetel olevad pead on lühemad, pähikute arv on väiksem ja sellega jääb saagikus madalamaks. Samaaegselt rukki külviga tuleks ka külvata taliotra. Talioder peaks sarnaselt rukkile suutma sügisel kasvatada 3-5(4-6) võrset, kuhu talletada varuained. Kuna taliodra talvitumiskindlus pole nii tugev kui talinisul või talirukkil, siis on väga tähtis, et talioder suudaks sügisel piisavalt areneda, kuid tuleb jälgida, et ei tekiks üle kasvamist. Septembri esimese 10 päevaga võiks talioder olla külvatud. Taliodra külvisenorm on 250-350 id tera/m2, norm sõltub külviajast, hilisematel külvidel tuleks kasutada suuremaid norme.

Talinisu “Creator”

Talinisu külviaeg algab traditsiooniliselt septembri esimese nädala lõpus ja normaalse sügise korral võib edukalt külvata septembri lõpuni. Eelmine aasta, aga näitas, et talinisu külvid, mis olid tehtud enne 15. septembrit olid kevadel oluliselt paremas olukorras kui hiljem külvatud talinisud. Põhjus selles, et stabiilselt jahedad temperatuurid tulid juba oktoobri esimesel poolel ning taimede kasv oli väga aeglane ning varuainete kogumine vaevaline. Et taliviljad jõuaks piisavalt süsivesikuid koguda lehtedesse ning võrsumissõlme, on neil vaja 40-60 päeva jooksul efektiivset temperatuuri (üle 5 ºC) summas 250-300 ºC või aktiivseid temperatuure (keskmine temperatuur üle 5 ºC) umbes 500 ºC. Talitritikale võrsub sügisel vähem kui rukis, kuid intensiivsemalt nisust, seega on ka tritikale külviaeg pigem varasepoolsem. Talvekindluselt jääb tritikale alla nii rukkile kui ka talinisule.

Külvi juures on väga oluline seemne kvaliteet, see tagab külvamisel ühtlase tärkamise ja arengu. Soovitav on kasutada eelmise aasta seemet, kuna tänavune seeme ei pruugi olla veel füsioloogiliselt valmis. Külvisenorm sõltub talivilja liigi ja sordi bioloogilistest omadustest, mullaviljakusest, külviajast ja ilmast. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile talirukist 550-600 (hübriidrukist 150-200 id tera/m2 ) ja talinisu 400-500 idanevat tera.

Taliteraviljaseemnete puhtimine

Lendnõgi odral

Kindlasti üks olulisemaid töid enne külvi on seemnete puhtimine. Puhtimine aitab kaitsta seemneid mitte ainult seemnete pinnal, vaid ka selle sees olevate haigustekitajate eest. Samuti kaitseb puhis taime varajases arengufaasis mulla kaudu levivate haiguste eest. Puhitud seemne külvamisel moodustub ühtlane külv, kuna taimed juurduvad paremini ja kasvavad kiiremini ning ühtlasemalt. Lisaks saame vähendada pritsimiskordade arvu, kuna väldime nakatumist lehehaigustesse varajases kasvufaasis. Nii pannakse alus tulevasele saagile ja selle kvaliteedile. Seemnete puhtimiseks kasutatavad tooted peaksid hõlmama võimalikult laia seenhaiguste spektrit. Vaid puhitud seemnete külvamine aitab vältida teatud haiguste (kõvanõe, lendnõe, kõrrenõe, odra triiptõve, juuremädaniku) poolt tekitatavat kahju. Puhtimine on parim ja ka odavaim viis taimehaigusi tõrjuda, eriti tähtis on see taime kasvu algperioodil, kui taim on nõrk ning ilmastikutingimused sageli väga muutlikud.

Lendnõgi odral

Puhtimispreparaatidest soovitame kasutada vanu häid tuttavaid tooteid nagu Celest Trio 060 FS, tritikale, rukki ja talinisu kulunorm 1,5-2,0 l/t, taliodral 1,5 l/t või Baytan Trio’t kõikidel taliviljadel kulunormiga 1,5-2,0 l/t, mõlemad tooted sisaldavad kolme toimeainet, mis annavad kaitse enamlevinud haiguste vastu sh lumiseene vastu. Lisaks kolme toimeaine sünergiale, toetavad ja täiendavad teineteist, tagades kaitse ka tuulega edasikanduvate haiguste eest teraviljataime varajasest arengujärgust alates. Lisaeeliseks Celest Trio 060 FS kasutamine ei pärsi taimede tärkamist, lisaks toimeained fludioksoniili ja difenokonasooli ei sisaldu mitte üheski kasvuaegselt pritsitavas teravilja fungitsiidis.

 

Lendnõgi

Vibrance Duo (UUS!) sisaldab täiesti uut tugevat toimeainet sedaksaan, mis lokaalsüsteemselt liigub taime alumistest osadest ülemistesse. Toode on kontaktse, süsteemse ja profülaktilise toimega. Kahe toimeaine kombinatsioon annab topeltkaitse lumiseene vastu ning spektris on kõik olulised puhtimisega tõrjutavad haigused nagu tõusmepõletik, juuremädanikud, fusarioos, erinevad nõed, tüfuloos, odra-triiptõbi jne. Vibrance Duo ei pärsi taimede tärkamist, vaid vastupidi, sedaksaan stimuleerib tänu oma biokeemilistele omadustele taimede juurte kasvu. Suurema juuremassi tõttu peavad taimed stressitingimustele paremini vastu ja on talvekindlamad. Pikaajaline mõju annab pikka aega kestva kaitse ning toode mõjub nii seemnetega kui mullas levivate haigustekitajate vastu. Kumbki Syngenta toimeaine ei sisaldu üheski kasvuaegselt pritsitavas fungitsiidis, mis vähendab resistentsuse tekke riski.

Lisaks on registreeritud Redigo Pro taliviljade (talinisu, talioder, tritikale, rukis) puhtimiseks. Toode on sarnane Lamardori’ga, muudetud on toimeainete koguseid, kusjuures on tõstetud protiokonasooli sisaldust. See annab tugevama efektiivsuse haigustekitajate vastu võitlemisel. Siiski tuleb arvestada, et Redigo Pro hävitab ainult seemnega levivaid lumiseene eoseid. Mullas paiknevad lumiseene haigustekitajaid Redigo Pro toimel ei hävi ning lumiseene leviku ja nakatamise jaoks soodsate talvede korral võib lumiseene tõrje jääda puudulikuks. Sügisesel kasutamisel soovitame kasutada kõrgemat kulunormi, mis on 0,667 l/t-le.

 

Puhtimisvahenditele lisatavad tooted

Puhtimisvahendile saab lisada juba tänaseks väga tuntud toodet YaraVita Tenso Cocktail. Toode sisaldab taime kasvuks vajalikke mikroelemente, mida sageli on mullas puudu või on nad mulla pH tõttu taimele kättesaamatud. Aastate jooksul on ta oma efektiivsust tõestanud enamsaagi saamise näol. Tenso Cocktail avaldab positiivset mõju seemne arengule, stimuleerib idanemise jõudu (2-15%), suurendab idanemise kiirust (2-7%) ning suurendab vastupanuvõimet taimehaigustele ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele taime kasvu algstaadiumis. Preparaadi kulunorm on 50-100 g/t.

Väga häid katsetulemusi on saadud nt Prolis’e lisamisel puhtimispreparaadile. Prolis sisaldab 99,5% aminohapet L-α proliini. Prolis on tuntud aminohape, mida kasutatakse eelkõige lehe kaudu pritsimisena taime kasvuks ebasoodsatel perioodidel. Nii sügisel kui kevadel ebasoodsate tingimuste üleelamiseks (nt öökülm, preparaatide kahjustused,). Stressis taimedel aitab Prolis tugevdada ja taastada taime elujõudu. Sama efektiivselt, kui Prolis toimib lehe kaudu, annab ta lisaenergiat, ergutab narmasjuurte moodustumist, suurendab külmataluvust ja vastupidavust stressitingimustele ka puhtimisel kasutamisel, kulunorm 5 g/t.

Biopreparaatidest on seemnete puhtimiseks spetsiaalne taimse päritoluga biostimulaator Active Start. Lisaks koostises olevatele aminohapetele on tema koostises vetikaid, mis sisaldavad väärtuslike toiteaineid: amino- ja nukleiinhappeid, mikro- ning makroelemente, vitamiine ja muid taimedele kasulikke toiteaineid. Preparaadi koostises olevad ained soodustavad lämmastiku sidumist ja bakterite arengut. Active Start soodustab juurte arengut, vähendab taliteraviljade külmumise riski, taliteraviljade paremat talvitumist ja varasemat vegetatsiooni algust kevadel. Võrsumise suurenemist ja produktiivsete võrsete kasvu ning arengut. Active Start’i tohib segada kõikide puhtimisvahenditega. Mitte segada väävlit sisaldavate preparaatidega. Lahustatud preparaat tuleb ära tarvitada 12 tunni jooksul. Active Start’ga puhituid seemneid võib säilitada 2-3 kuud. Kulunorm teraviljadel 1,0-1,2 l/t, rapsil 1,0-1,3 l/t

Bactomix 5, mida põhiliselt kasutatakse mulla bioloogilise aktiivsuse taastamiseks, kasutatakse edukalt ka puhtimisel. Biopreparaadis olevate mikroorganismide kompleks vabastab mullast taimede toitumiseks vajalikke aineid, kiirendab seemnete idanemist, taimede kasvu ning suurendab nende saagikust. Lisaks soodustavad bakterid taimede arenemist, kuna aitavad fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast. Puhtimisel tuleb vältida otsest päikest ning seemned külvata võimalikult kohe. Ühele hektarile külvatavad seemned soovitatakse puhtida 0,5 l biopreparaadiga, lahustatuna 1-5 l vees. Soovitame teha esmalt keemilist puhtimist ja vahetult enne külvi on sobilik teha puhtimine Bactomix 5-ga.

Biopreparaat NITRO TEAM, mis on mulla omaduste parandaja, samuti aitab suurendada toiteainete sisaldust mullas ning ergutab juurte kasvu ning parandab kasvutingimusi. Puhtimiseks kasutatakse toodet arvestusega 1,0 kg seemnete kohta lahustada 25 ml NITRO TEAM’i 100 ml vees.

Mikroelementidest kasutatakse edukalt mangaani, lisades seda puhtimispreparaatidele. Mangaan aktiveerib taimes mitmeid fermentprotsesse, soodustab nitraatide redutseerimist ning fotosünteesi ja valgusünteesi. Mangaan soodustab taimede paremat kasvu, võrsumist, paraneb vastupidavus haigustele ning terade kvaliteet. Kuna mangaanipuudust on viimasel ajal palju täheldatud ja ka mullaanalüüsid näitavad, et mangaani pole piisavas koguses, on hea võimalus juba kasvuperioodi alguses tagada taimele piisav kogus mangaani.Yara soovitus on kasutada YaraVita Mantrac Pro’d (500 g/Mn) kulunormiga 2,0-6,0 l/tonnile.

UBP on ainulaadse molekuliga vees lahustuv orgaanilise päritoluga mineraalne kompleksväetis seemnetele ja lehtedele kandmiseks. Sisaldab foolhapet ja huumusühendeid ning väga tõhusat kelaaditud makro- ja mikroelementide kombinatsiooni. UBP ühendid tungivad kiiresti seemnetesse ja lehtedesse. Toimub üliefektiivne toitainete omastamine ja taimede ainevahetuse täielik ärakasutamine. Kõik tootes olevad mikroelemendid tungivad taime rakkudesse üheaegselt, elimineerides kõik stressiseisundist tekkida võivad iseärasused. Seemnete puhtimine on üks võimalusi UBP-d kasutada, kulunorm 150 g/t, arvestatav veekulu puhtimisel on 7-15 liitrit.

 Scandagra Eesti pakub järgnevaid taliteraviljade sortide seemneid:

 Talirukis

 • KWS Livado on väga hea talvekindlusega ja väga kõrge saagikusega tugeva kõrrega sort. Väga hea haiguskindlusega, võrreldes teiste sortidega nakatub tunduvalt vähem äärislaiksusesse. Eriti tugev vastupanuvõime pruunroostele (vähemalt 4x väiksem nakkus). Sordiaretusel on kasutatud Pollen Plus tehnoloogiat. Pollen Plus tehnoloogia tagab parema vastupidavuse tungalterale, seega on nendel sortidel väike tungaltera osakaal. Sobilik ka hilisemaks külviks, KWS Magnifico järel kõige kiirema algarenguga.
 • KWS Binntto (UUS!) on väga hea talvekindlusega, kasvult kompaktsem (sarnasused Brasetto ja Evolo’ga). Väga kõrge saagikusega (5-10% kõrgem võrreldes vanemate hübriididega), tugeva kõrrega, seega hea lamandumiskindlusega. Hea haiguskindlusega, vastupidav jahukastele. Sordiaretusel on kasutatud Pollen Plus tehnoloogiat. Sordiaretaja: KWS SAAT SE (Saksamaa).
 • SU Cossani on väga hea talvekindlusega ja väga hea ja stabiilse (isegi kuivades tingimustes) saagikusega sort, hea proteiinisisaldusega. Tugeva kõrrega, seega hea lamandumiskindlusega. Hea haiguskindlusega, vastupidav jahukastele ning keskmine kuni hea vastupidavus roostetele.

Tungaltera (Claviceps purpurea) on tänavusel aastal palju probleeme tekitanud ja ikka uuritakse, millest see tuleb. Tegemist on seenhaigusega, mis kahjustab küll enamikke kõrreliste

Tungaltera rukkil

liike, kuid sagedaseim on rukkil. Esineb rohkem põllu äärealadel. Teriste asemel arenevad tumedad seeneniitide põimikud – sklerootsiumid, mille suurus on mitmesugune ja sõltub nakatunud õie suurusest. Seen levib nii seemnematerjaliga, varisenud sklerootsiumitega, mis säilivad mullas kui ka metsikutelt kõrrelistelt. Suvel sklerootsiumid idanevad, moodustades kotteosed, mis tuulega lendavad õitele ja nakatavad neid, provotseerides tekitama mesikastet, kus on ka eosed. Mesikastest toituvad putukad kannavad lülieosed edasi teistele õitele, millest arenevad sklerootsiumid. Sklerootsiumite eluvõime püsib üle aasta. Haiguse levikut ja nakatumist soodustab taimede hõredast seisust tulenev pikk võrsumise ja õitsemise periood, lähedal kasvavad õitsevad kõrrelised heintaimed, otsekülv, minimeeritud mullaharimine, puhtimata seemne külv, tungalteraga nakatunud seemne külv. Nakatumiseks on soodsaim jahe ja vihmane ilm. Kui teriste hulgas on 0,4% tungalteri, ei tohi seda vilja toiduks ega söödaks tarvitada.

Kuidas vähendada tungalterasse nakatumist

 • Valige PollenPlusi tehnoloogiaga sordid.
 • Puhta sertifitseeritud seemne kasutamine, seemne sorteerimine ja puhtimine.
 • Optimeerige kasvutingimusi nt valige õige külvisügavus ja taimede tihedus.
 • Tehke laiemad tehnorajad, et vältida kultuuri kahjustust.
 • Kasutage läga varakult.
 • Sõnnikupatareisid mitte rajada rukkipõllu äärde.
 • Koristage võimalusel eraldi nakatunud alad (põhilalad+hõredamate taimedega alad nagu põlluääred).
 • Umbrohtude niitmine põllu äärest enne rukki õitsemist, orasheina tõrje.
 • Viljavaheldus.
 • Sügav sügiskünd.

Talioder “KWS Tenor”

Talinisu “KWS Emil”

Talioder

 • KWS Tenor on kuuerealine talioder, väga hea talvekindlusega – KWS andmetel parima talvekindlusega taliodra sort turul. Väga kõrge saagikusega (suurim saagikus Saksamaa sordikatsetes), kõrge 1000 seemne massiga. Keskmise kasvukõrgusega seega hea lamandumiskindlusega. Hea vastupidavus jahukastele ja roostetele. Resistentne odra kollase kääbuskasvu viiruse suhtes. Sobilik hiliseks külviks.

Talinisu

 • Ramiro on kõige varasem talinisu sort, mis tagab varase koristuse alguse ning paindlikuma koristuskonveieri. Hea talvekindlusega. Kvaliteedi näitajad on keskmised, soodsal aastal sobib toidunisuks. Kasvukõrgus on keskmine kuni kõrge. Seisukindlus on hea.
 • Ada on varasepoolne toidunisu sort. Ada on sobilik kasvatamiseks kõikides kasvukohtades, olles hea talvekindlusega ja andes kõrget saaki. Väga hea talvekindlusega, keskmise kuni suure proteiini ja kleepvalgu sisaldusega. Suure mahumassiga ja heade küpsetusomadustega, keskmine langemisarv. Keskmise kõrrepikkusega, suuremate lämmastiku-normide korral peaks kindlasti kasutama kasvuregulaatoreid. Suhteliselt jahukaste-kindel, helelaiksusele keskmiselt vastuvõtlik.
 • Edvins on varasepoolne väga hea saagipotentsiaaliga ja suhteliselt hea talvekindlusega sort. Kesmine või madal proteiini- ja kleepvalgu sisaldus, hea kleepvalgu kvaliteet. 1000 tera mass keskmine kuni suur, mahumass suur. Kõrs keskmise pikkusega, hea seisukindlusega. Hea langemisarv. Haigustest on helelaiksus- ja pruunlaiksusekindlus keskmine, jahukastekindlus hea.
 • KWS Emil on keskvalmiv sort. Väga hea talvekindlusega, hea haiguskindlusega ning väga kõrge saagikusega ja suure 1000 tera massiga sort. Keskmine võrsumine, moodustab kõrge saagi tänu suurele pähikule ja seemnele. Sobilik ka hilisemaks külviks. Aretatud A-klassi toidunisuks.
 • Creator on hiline sort. Väga hea talvekindlusega, suure 1000 tera massiga ning väga kõrge saagipotentsiaaliga sort. Väga suure võrsumisvõimega, keskmise kasvukõrgusega, seetõttu hea seisukindlusega. Väga hea haiguskindlusega, vähe vastuvõtlik jahukastele ning nisu pruunlaiksusele ja tugev vastupanuvõime helelaiksusele. Aretatud A-klassi toidunisuks.

Tritikale

 • SW Talentro on keskvalmiv kuni hiline sort, keskmise kuni hea talvekindlusega, suure saagipotentsiaaliga, suure 1000 tera massiga. Kasvukõrgus lühike kuni keskmine, hea haiguskindlusega. Kõrreliste helelaiksusesse nakatub vähe kuni keskmiselt.
 • Empero on keskvalmiv kuni hiline sort. Keskmise kuni hea talvekindlusega, väga suure saagipotentsiaaliga ja suure 1000 tera massiga ja hea seisukindlusega kuna on lühikese kuni keskmise kasvukõrgusega.

Enamus meilt saadavad seemned on puhitud, kuid mahetootjatel on võimalus saada puhtimata seemneid. Lisainfo müügispetsialistidelt, lisaks on sordikirjeldused üleval meie kodulehel.

 

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!

Põlluinfo PDF

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk