Nädal 37

Herne varis teraviljas

Kuna taliviljade külvid käivad, on viimane aeg meelde tuletada sügisesed umbrohutõrjevahendid, sest talirapsi ning herne varis võib mõnel pool saada suureks probleemiks. Samuti on hea tõrjuda sügisel talvituvaid kõrrelisi nagu rukki-kastehein ning murunurmikas. Kaheidulehelistest umbrohtudest talvituvad näiteks vesihein, kesalill, rukkilill, harilik hiirekõrv, põldmailane, põldkannike jt. Pika sügise korral võivad nad muutuda kevadel tõsiseks probleemiks, eriti kui kevad tuleb jahe ega lase umbrohutõrjet öökülmade tõttu teha. Sügisese umbrohutõrje suureks eeliseks on kevadel lisaaja võitmine, kuna siis ei ole vaja umbrohutõrjega kiirustada.

Sügisel saab kasutada teraviljadel nii kontakti kaudu toimivaid tooteid, kui mulla mõjuga tooteid. Mulla mõjuga herbitsiidid on pika toimega ning sügisel kasutades on nende eeliseks, et kevadel ei pruugi olla üldse vajadust uuesti umbrohutõrjet teha. Kõikide mulla kaudu toimivate herbitsiidide toimet suurendab mulla niiskus. Oluline on, et pinnas oleks võimalikult hästi ettevalmistatud, kuna suured mullakamakad võivad takistada preparaatide mõju. Samuti kõrge huumusesisaldusega muldadel on herbitsiidide efektiivsus mõnevõrra väiksem.

Kaheiduleheliste tõrje taliviljades

Rapsi varis teraviljas

Kontakti kaudu toimivaid tooteid nagu nt Trimmer 50 SG, Biathlon 4D jt on hea kasutada eelkõige sügisel, näiteks herne või talirapsi varise tõrjumiseks, samuti talvituvate umbrohtude tõrjumiseks. Kuna nendel toodetel puudub enamasti mulla mõju, tuleb kindlasti arvestada, et kevadine umbrohutõrje on igal juhul vajalik. Eeliseks aga see, et kevadel ei pea kiirustama umbrohutõrjega ning umbrohi ei konkureeri sügisel kultuuriga ega  kasuta kultuuri eest valgust ja toiteaineid. Tihe taimik loob ka soodsamad tingimused taimehaiguste levikule, seega sügisel umbrohutõrjet tehes võitleme ühtlasi ka taimehaiguste vastu.

Biathlon 4D’d (tritosulfuroon 714 g/kg, + florasulaam 54 g/kg) võib kasutada kõikidel taliviljadel kaheiduleheliste (raps, harilik hiirekõrv, rukkilill, verev iminõges, põld-lõosilm, valge hanemalts, põld-konnatatar, kõrvikud, kesalill, põld litterhein, harilik hiirehernes, kukemagun, herne jt) umbrohtude tõrjeks. Biathlon 4D toime paraneb märgatavalt märgaja Dash kasutamisel, eriti valge hanemaltsa tõrjel. Temperatuur ei ole Biathlon 4D toime võtmeteguriks. Mõlemad toimeained mõjuvad hästi ka jahedates tingimustes. Ainsaks eeltingimuseks on, et umbrohud ei lõpetaks kasvu täielikult keskkonnatingimuste tõttu. Kulunorm sügisel alates kolmandast lehest kuni võrsumisfaasi lõpuni 40-70 g/ha + Dash. Vihmakindlus 1,5 tundi pärast pritsimist.

Rukkilill

Trimmer 50 SG’d (metüültribenuroon 500 g/kg) võib taliteraviljadel kasutada alates 2-lehe faasist. Trimmer 50 SG annab hea tulemuse ka madalatel temperatuuridel (+5°C). Öökülmadel pole Trimmer 50 SG toimele otsest mõju, kuid tõrjeefekt võib mõne päeva hilineda. Kergesti tõrjutavad umbrohud (>85% tõrjeefekt) 15-30 g/ha + 0,1 l/ha märgaja Contact. Soolotootena optimaalne kulunorm on 22,5 g/ha, segus nt Diflanil 500 SC’ga võib kasutada 15 g/ha. Tõrjub hästi ristõielisi, kesalille, rukkilille, kõrvikuid, kummelit, iminõgest, valget hanemaltsa, vesiheina, harilikku nälgheina. Raskemini tõrjutavad umbrohud on mailased ja roomav madar ehk virn. Kui taliteraviljasid külvatakse herne järel, tuleks jälgida herne varise tärkamist, kõige efektiivsem on tõrje siis, kui herne varis on 3-5 cm, hilisemal tõrjel, kui hernes on suurem, tuleb kasutada suuremaid kulunorme.

Diflanil 500 SC’d (diflufenikaan 500 g/l, asendus Legacy 500 SC) võib kasutada kõikidel taliteraviljadel sügisel alates idanemisest kuni 3 lehe faasini. Eeliseks on see, et ei pea ootama kuni umbrohi tärkab. Toodet sobib kasutada just sellistel põldudel kus probleemiks on põldkannike, põld-lõosilm, mailased, kesalill, kurerehad, roomav madar ehk virn, ristõielised jt. Mõningal määral võib tõrjuda ka kõrrelisi umbrohtusid, kuid toode on siiski kaheiduleheliste umbrohtude tõrjumiseks. Diflanil 500 SC toimib nii kontaktselt kui mulla kaudu, mõju kestab kuni 8 nädalat. Tõrje tulemus on rahuldav kuni väga hea kulunormidel 0,125-0,25 l/ha. Noorte umbrohtude korral ja sobivates tingimustes võib ka väiksem kulunorm kindlustada väga hea tulemuse. Diflanil 500 SC seguneb suurepäraselt teiste taliviljas kasvava umbrohu tõrjeks kasutatavate herbitsiididega (Granstar Preemia 50 SX, Trimmer 50 SG), vähendades umbrohu hulka tunduvalt. Näiteks võib kasutada 0,1 l/ha Diflanil 500 SC + 15 g/ha Trimmer 50 SG. Kuna Diflanil 500 SC ei tõrju kõrrelisi umbrohtusid ja kui on tõsine probleem rukki kasteheinaga, saab Diflanil 500 SC’d kasutada koos Roxy 800 EC või Boxer 800 EC’ga, kulunormid vastavalt 0,1 l/ha + 2,0 l/ha.

Kaheiduleheliste ja kõrreliste tõrje taliviljades

Umbrohud on sobivas kasvufaasis tõrjumiseks, 10. september 2017

Legacy Pro (diflufenikaan 40 g/l, pendimetaliin 300 g/l, kloortoluroon 250 g/l) on kontaktne ja mulla kaudu toimiv herbitsiid. Tõrjub nii kõrrelisi (harilik-rukkikastehein, murunurmikas, põld-rebasesaba) kui kaheidulehelisi (roomav madar ehk virn, kesalill, punand, põldkannikesed, mailased, kukemagun, põld-litterhein, vesihein, harilik hiirekõrv, põld-lõosilm, raps, kurerehad) umbrohtusid. Keskmiselt tundlik (85-95 %) on rukkilillele ja valgele hanemaltsale. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Parem ja kiirem mõju on Legacy Pro kasutamine enne või pärast umbrohtude idanemist või kui need on väikesed ja aktiivse kasvu faasis. Kõrge õhuniiskus ja –temperatuur suurendavad mõju lehtede kaudu. Mõju umbrohtudele püsib soodsates kasvutingimustes kuni 8 nädalat. Umbrohtude tõrjeks talinisul, -odral ja -tritikalel. Kasutusaeg 1-3 lehe faasis, kulunorm 2,0 l/ha.

Põld-litterhein

Komplet toimib tõhusalt kaua aega (diflufenikaan 280 g/l kuni 6 kuud, flufenatseet 280 g/l kuni 3 kuud) ning hävitab ka need umbrohud, mis tärkavad pärast pritsimist. Parim aeg pritsimiseks on umbrohtude tärkamise või idulehtede moodustumise ajal. Tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid: rukki-kasteheina, põldkannikest, põldmailast, kurereha, harilikku punandit, rapsi võõrkultuurina, vesiheina, kesalille jt. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Keskmiselt tundlik (85-94 %) on rukkilill, madal kurereha. Mõõdukas mõju tuulekaerale, orasheinale, põldosjale ning sügava juurekavaga umbrohtudele nagu põldohakas. Herbitsiidi Komplet võib kasutada talinisul, taliodral, rukkil ja tritikalel. Kulunorm 0,4-0,5 l/ha. Kõrgemat kulunormi soovitatakse kasutada suure umbrohtumuse korral, väga viljakatel ja/või raske lõimisega muldadel.

Roxy 800 EC (800 g/l prosulfokarb) on Boxer 800 EC analoogtoode, samuti mulla mõjuga herbitsiid. Taliteravilju (rukis, talinisu, talioder ja tritikale) võib pritsida nii enne kui pärast taliviljade tärkamist, kuni võrsumise alguseni. Kõrrelistest on väga hea mõjuga murunurmikale, harilikule nurmikale, rukki-kasteheinale, põld-rebasesabale ning kukehirsile. Kaheidulehelistest mailastele, virnale, vesiheinale, põld-lõosilmale, kurerehale, verev iminõgesele, valge hanemaltsale, harilik punandile. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Mõõdukas mõju kesalillele ja põldkannikesele, peale tärkamist kasutamisel ka virnale, mailastele, vesiheinale ja rapsile. Lahenduseks paagisegu 2,0 l/ha Roxy 800 EC + 0,1 l/ha Diflanil 500 SC. Soolotootena kasutades kulunorm 1,5-4,0 l/ha. Boxer 800 EC registreeritud kulunorm 3,0 l/ha.

Kurekael

Flight Forte (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l) mõjub nii mulla kui lehtede kaudu. Parim tõrje varajasel pritsimisel piisava mullaniiskusega. Teravilja lehtedele võivad ajutiselt ilmuda valged laigud, mis kaovad mõne nädala möödudes ega oma negatiivset mõju kultuurile ja saagile. Tõrjub nii kaheidulehelisi kui kõrrelisi umbrohtusid. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Ei ole piisava toimega kõrge orgaanikaga muldadel ja suure põhumassiga pindadel. Umbrohtude tõrjeks rukkil, talinisul ja -odral. Kulunorm 1,5-2,5 l/ha, kultuuri 1-3 lehe faasis. Murunurmika probleemi korral tuleb kasutada vähemalt normi 2,0 l/ha.

Talivili 2-lehe faasis

Juhul kui teil on orasheina või rukki-kasteheina probleem talinisus, rukkis või tritikales, saab selle vastu kasutada preparaati Attribut, mis tõrjub edukalt ka odravarise. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 pärislehte. Attribut’i pritsitakse teraviljakasvu algfaasis alates esimese pärislehe ilmumisest kuni hiljemalt kõrsumise alguseni. Lisaks kõrrelistele on Attribut’il mõju ka ristõielistele umbrohtudele, seega saab ka rapsi varise sellega kontrolli alla. Preparaadi mõju suurendamiseks lisage kindlasti märgajat. Kulunorm 60-100 g/ha. Odravarise tõrjel ei soovita kasutada normi alla 80 g/ha, kindlasti võiks lisada topeltkoguse märgajat või kasutada supermärgajaid nagu Hefe Elit, Silwet Gold jt.

Orasheina ja teiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude külvieelne ja külvijärgne tõrje glüfosaatidega

Taliteravili 2-lehe faasis, 10. september 2017

Erinevatel põllukultuuridel, sh teraviljadel, saab kasutada ka glüfosaate, kas siis külvieelselt või külvijärgselt, umbrohtude pritsimiseks. Kasutades peale külvi, ei tohi kultuur olla tärganud, külvieelselt kasutage vähemalt 2 päeva varem. Roundup FL 450 mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25° C, õhuniiskus on kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis. Roundup FL 450 toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem. Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taime ja sealtkaudu juurtesse. Kuna Roundup FL 450 imendumine taime on kiire, siis optimaalsetes tingimustes pritsimisel on preparaadi vihmakindlus üheaastastel kõrrelistel umbrohtudel 1 tund, orasheinal 2 tundi ja mitmeaastastel umbrohtudel 4 tundi. Kulunorm 1,2-3,2 l/ha.

Kõrrepõllul pärast teravilja koristamist on lubatud kasutada glüfosaati Ranger XL, kuid see toode ei ole registreeritud kasutamiseks külvijärgselt. Kõrrepõllul lastakse orasheinal kasvada vähemalt 3-6 pärisleheni. Iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Põldu võib harida 4-5 päeva pärast pritsimist. Siiski tuleb arvestada, et täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis. Vihmakindlus sõltuvalt umbrohtudest 1-4 tundi. Kulunorm 1,5-6,0 l/ha. Ka Barbarian Super on lubatud kasutada sarnaselt Ranger XL’le, ainult peale koristamist, kuid mitte peale külvi enne kultuuri tärkamist, kulunorm 4,0 l/ha. Barbarian Super’i vihmakindlus on 6 tundi.

Põldosi

Kyleo, mis sisaldab peale glüfosaadi toimeaine lisaks veel 160g/l 2,4 D, on lubatud teravilja kõrrepõldudel kasutada sõltuvalt umbrohtumusest normiga 2,0-5,0 l/ha. Kyleo mõju üheaastastele umbrohtudele on märgatav 2-4 päeva möödudes, mitmeaastastel umbrohtudel 7 päeva möödudes. 2-3 nädala möödudes on umbrohi täielikult hävinud. Kyleo mõjub efektiivseimalt umbrohule, millel on tugevad lehed (orasheinal vähemalt 3-4 lehte), toode on väga hea mõjuga põldosjale. Pritsima peab mitte vähem kui 3 tundi enne vihma. Kyleo toime on efektiivseim kui õhutemperatuur on +8-25°C ja on piisavalt niiske. Samuti pole lubatud kasutada peale külvi ja enne kultuuri tärkamist.

Güfosaadiga koos on võimalus kasutada põhu lagundamiseks ja mullastruktuuri parandamiseks preparaati Amalgerol Essence, lisaks kombineerida bakterpreparaadiga BactoMix 5, kirjutasime sellel teemal taimekasvatusalastes nõuannetes nädal 34 (link).

 

 

Murunurmikas

Konnatatar

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!

Põlluinfo PDF

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk