Nädal 17

Tritikale, 23. aprill 2018

Külvidega on tänaseks algust tehtud. Esimeste seas lähevad traditsiooniliselt mulda herne- ja põldoaseemned, seejärel teravili ning raps.

Siinkohal toongi ära tabeli, mille abil saate kiiresti teada teraviljadele sobiva külvisenormi kg/ha. Valdavalt külvatakse ruutmeetrile suvinisu ja kaera 450-550 ja suviotra 300-500 idanevat tera, varajastel otradel kasutatakse väiksemaid, hilistel suuremaid külvisenorme. Sageli kasutatakse hernel 80-100 ja väikeseseemnelisel põldoal 45-50 idanevat seemnet m2-le.

Kuidas külvisenormi tabelit kasutada?

Esimeses veerus on planeeritavate seemnete arv  m2, näiteks kui plaanis on külvata otra 450 id. seemet m2, Teie odraseemnete idanevus on 94% ja 1000 tera mass 40, seega planeeritav külvisenorm 205 kg/ha.

Idanevaid seemneid m2 Idanevus % Tuhande tera mass grammides
30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
300 tk/m2 >95 94 100 106 113 119 125 131 138 144 150 156 163 169 175
95-91 97 103 110 116 123 129 135 142 148 155 161 168 174 181
90-86 102 109 116  123 130 136 143 150 157 164 170  177  184  191
350 tk/m2 >95  109 117 124 131 139 146 153 160 168 175 182 190 197 204
95-91 113  120 128 135 143 151 158 166 173 181 188 196 203 211
90-86 119 127 135 143 151 159 167 175 183  191 199 207 215 223
400 tk/m2 >95 128 136 145 153 162 170 179 187 196 204 213 221 230 238
95-91  136  145  155 164 173 182 191 200 209 218 227 236 245 255
90-86 141 151 160  169 179 188 198 207 216 226 235 245 254 264
450 tk/m2 >95 144 153 163 172 182 191 201 211 220 230 239 249 259 268
95-91  153  164  174  184 194 205  215 225 235 245 256 266 276 286
90-86 159 169 180 191 201 212 222 233 244 254 265 275 286 296
500 tk/m2 >95 160 170 181 191 202 213 223 234 245 255 266 277 287 298
95-91  170  182 193 205 216 227  293 250 261 273  284 295  307 318
90-86 176 188 200 212 224 235 247 259 271 282 294 306 318  329
550 tk/m2 >95 176 187 199 211 222 234 246 257 269 281 293 304 316 328
95-91  188  200  213  225  238  250  263 275 288 300 313 325 338 350
90-86 198 207 220 233 246 259 272 285 298 311 324 336 349 362

Eelmise nädala taimekasvatusalastes nõuannetes nädal 16 (link) oli juttu puhtimise tähtsusest. Kuna herne ja põldoa külvid käivad, on viimane aeg meelde tuletada, et ka nendel seemnetel on haigustekitajad (laikpõletiku tekitajad, oal šokolaadilaiksuse ja kaunakõrbuse tekitajad jne), mis võivad põhjustada hilisemat saagilangust. Herne ja oa puhtimiseks on lubatud kasutada ainult ühte keemilist puhtimispreparaati Maxim 025 FS, kulunorm 2,0 l/t, lisaks saab kasutada erinevaid biopreparaate nagu Activ Start 3,0 l/t ja  BactoMix 5 1,0-3,0 l/t. Kuna BactoMix 5 on erinevate bakterite kogum ja tegemist elusorganismidega, tuleb peale puhtimist võimalikult ruttu seeme mulda viia, parim variant on teha külv juba samal päeval. Kindlasti on üks enamkasutatavaid tooteid Prolis, 5 g/t. Viimased kolm toodet sobivad kasutamiseks ka maheviljelejatel.

Siinkohal tutvustaksin veel ühte toodet UBP-110. UBP-110 on uut tüüpi mikrotoitaineid sisaldav toode põllukultuuride kaitsmiseks ja saagikuse suurendamiseks. UBP-110 sobib lisada nii puhtimispreparaadile kui kasutada taimede turgutamiseks. Seemnetöötlus teha koos keemilise puhtimisvahendiga (kui seda kasutatakse). Tähtis on, et UBP-110-l oleks aega pärast puhtimist seemnetesse imenduda (st seemned peavad ära kuivama). Selleks hoida seemneid 5-7 h pärast puhtimist kuivas ruumis. 

UBP-110 lisamine puhisele:

 • Suurendab seemnete idanevust.
 • Ühtlustab taimede tärkamist.
 • Varustab idanevaid seemneid toitainetega kasvu alguses.
 • Soodustab juurte arengut.
 • Neutraliseerib mulla pH-d mulla pindmises kihis.
 • Suurendab mikroorganismide arvu mullas ja paranevad mulla füüsikalis-keemilised omadused.

UBP-110, ProFarm

UBP-110 sisaldab huumusaineid ja mikroelemente ning aitab taimedel stressitingimustega paremini hakkama saada, stressi leevendada ja seda ennetada, seega on lisaks puhtimisele UBP-110 hea kasutada erinevates kasvuaegsetes pritsetes.

Kevadel on hea turgutada talivilju nende aktiivse kasvu alguses, et aidata nad kiirelt uuesti kasvama. UBP-110 võib pritsida eraldi, kuid hästi sobib ta ka paagisegusse koos mikroväetistega. UBP-110 suurendab taimede ainevahetusaktiivsust ja tänu sellele suudab ta ka suurendada pritsimissegus olevate leheväetiste efektiivsust. Eriti oluline on see näiteks lehekaudu antava fosfori puhul, kuna mullast on madala temperatuuri tõttu fosfori omastamine pärsitud. 

UBP-110 kasutamisega parandad mulla omadusi, annad taimele toitaineid ja suurendad toitainete liikumist taimes. Samuti suureneb taimede fotosünteesi võime ja taimede vastupanu ebasoodsatele tingimustele. 

Herne ja põldoa umbrohutõrje

Vaatame üle võimalused, mida kasutada kaheiduleheliste ja mõningate kõrreliste umbrohtude tõrjumiseks hernel kui oal. Kui kasutate mullapreparaate, pidage silmas, et kõige olulisem toodete toimimiseks on mullaniiskus. Samuti tuleb arvestada temperatuuriga, kui on oodata öökülmi ning mullatemperatuur pindmises kihis on pikema perioodi vältel alla +15 °C, toimivad tooted halvemini. Oluline on ka mulla orgaanilise aine sisaldus. Mullapreparaate pole soovitav kasutada kui orgaanilise aine sisaldus mullas on üle 10%. Peale mullapreparaatide kasutamist ärge tehke pinnakobestamise töid! Mullamärgaja Bostat-i lisamisel saate pikendada toote mõju ning toimeaine püsib kauem mulla pinnal, eriti oluline on see klomasooni sisaldavate toodete puhul, mis muidu võib põhjustada kultuuril heledaid laike. Bostat-i kulunorm  0,2 l/ha.

Põldoale on lubatud kasutada pärast külvi ja enne tärkamist:

 • Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-1,45 l/ha
 • Fenix (aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
 • Boxer 800 EC (Prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
 • Novitron DAMTec (uus!) (aklonifeen 500g/kg, klomasoon 30 g/kg), kulunorm 2,4 kg/ha
 • Lingo, kulunorm 2,0 l/ha – registrist väljas, võib kasutada kuni 06.2018
 • Nuflon, kulunorm 1,5-2,0 l/ha – registrist väljas, võib kasutada kuni 06.2018

Erinevaid tooteid saab omavahel vastavalt vajadusele kombineerida, näiteks vähendamaks Boxer 800 EC kulunormi ja laiendamaks tõrjespektrit, võib kasutada Boxer 800 EC 2,0 l/ha + 1,0-1,35 l/ha Stomp SC. Kõrgeima efektiivsuse saate, kui kasutate segus vähemalt 600 g/ha pendimetaliini (Stomp SC sisaldab pendimetaliin 455 g/l).

Põldoale pärast kultuuri tärkamist:

 • Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-1,45 l/ha, kohe pärast tärkamist
 • Basagran 480 (bentasoon 480 g/l), kulunorm 2,0-3,0 l/ha, kuni 3. pärisleheni.

Hernele on lubatud kasutada pärast külvi ja enne tärkamist:

 • Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-2,2 l/ha
 • Activus 330 EC (pendimetaliin 330 g/l ), kulunorm 4,0 l/ha
 • Sharpen 40 SC (pendimetaliin 400 g/l ), kulunorm 1,1-2,5 l/ha
 • Fenix (aklonifeen 600g/l), kulunorm 3,0 l/ha
 • Boxer 800 EC (Prosulfokarb 800 g/l), kulunorm 4,0 l/ha
 • Novitron DAMTec (uus!) (aklonifeen 500g/kg, klomasoon 30 g/kg), kulunorm 2,4 kg/ha
 • Lingo, kulunorm 2,0 l/ha – registrist väljas, võib kasutada kuni 06.2018
 • Nuflon, kulunorm 1,5-2,0 l/ha – registrist väljas, võib kasutada kuni 06.2018

Hernele peale tärkamist:

 • Basagran 480 (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0-2,0 l/ha, hernes 3-5 cm kõrgune
 • Benta 480 SL (bentasoon 480 g/l), kulunorm 1,0 l/ha, pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis.
 • MCPA 750 (MCPA 750 g/l), kulunorm 0,7-0,9 l/ha, kui hernes on 3-6 lehe faasis. MCPA kasutamine põhjustab hernel ajutise kasvupidurduse ja võrsete kõverdumise. Mitte kasutada oal, kuna uba ei talu MCPA’d ja hävib!
 • Agroxone 75 (MCPA 750 g/l), kulunorm 0,9 l/ha, herne 3-6 lehe faasis
 • Butoxone (MCPB 400 g/l), kulunorm 4,5 l/ha, 3-6 lehe faasis.
 • Stomp CS (pendimetaliin 455 g/l ), kulunorm 1,0-2,2 l/ha. Segamisel kasutada nt Stomp SC 1,0 l/ha + MCPA 0,3 l/ha, kui hernes on 3-8 cm kõrgune.

 

Põldoa laikpõletik

 

Herne laikpõletik – haigustekitajad säilivad seemnetes kuni 10 aastat

Talirapsi kevadine umbrohutõrje

 Läheneb umbrohutõrje aeg. Talvitunud ristõieliste (põld-litterhein, hiirekõrv jne), vesiheina ja kesalille tõrjeks on lubatud kasutada toodet Salsa. Siinkohal tuleb arvestada, et kui umbrohud on ikka väga suured, pole mõtet Salsaga tõrjuma minna, isegi täisnorm 25 g/ha ei pruugi suuri umbrohtusid hävitada. Kasutamine alates +5 °C, lisada tuleb märgaja. Salsa on lubatud kasutada ka suvirüpsil.

Kui on probleemiks kesalill, konnatatar, rukkilill, põldohakas jt. saab abi Galera ja Lontrel 72 SG kasutamisest.  Galera kasutamisel talirapsil tuleb olla väga ettevaatlik, kuna kahjustab arenevaid õienuppe. See toode sobib ideaalselt kasutamiseks suvirapsil.

Lontrel 72 SG kasutamisel kahjustamise ohtu pole märgatud, võib kasutada kuni õiepungade moodustumiseni. Pritsimisel on oluline jälgida õhutemperatuuri, alla 8 °C temperatuuri puhul ei tasuks pritsima minna, optimaalne on vähemalt 10-12°C. Mõlemad tooted vajavad märgaja lisamist. Kulunormid Lontrel 72 SG 125-165 g/ha ja Galera 0,3 l/ha. Lontreli analoogtoode Clap Forte, kulunorm 165 g/ha. Galera on lubatud ka suvirüpsil kasutada.

Tiiu Annuk
Scandagra Eesti AS agronoom-nõustaja

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!