Nädal 34

Maisisilo tegemiseks on tõlvik veel toores, 16.08.2018.a.

 

Tänavune aasta on olnud maisi kasvule üldiselt hea, kuigi põud kimbutas ka maisi. Mais on meil kujunenud üheks tähtsaimaks silotaimeks peale kõrreliste ja liblikõieliste. Tänavune maisi koristus kujuneb ilmselt tavapärasest varasemaks, võime prognoosida, et paari-kolme nädala pärast on esimesed kombainid juba maisi koristamas. Praegu on juba näha, et maisi alumised lehed hakkavad ära kuivama. Sellega seosed mõtlevad juba paljud maisi koristusele. Tõlvik, mis on maisi puhul oluline energiallikas, pole aga veel valmis. Siinkohal on hea meelde tuletada, millal on maisi koristuse parim aeg. Kui maisi koristusega kiirustada jääb saamata kuni 30% loodetavast energiast (tärklisest).


Maisi koristamine

Maisi on soovitatav koristada koristusmassi 28-35% kuivainesisalduse juures. Optimaalseks peetakse 30-35% kuivainesisaldust. Sellise kuivaine-sisaldusega maisiterad meenutavad pigistades poolpehmet juustu. Valget osa on 1/3 kuni 1/2 ja terade kest hakkab kollaseks muutuma. 35% kuivainesisaldusega maisitera pigistades tundub see üsna kõva. Teras on valget osa >1/2 ning tera muutub klaasjaks ja kõvaks. Maksimaalse silo energiasisalduse tagamiseks (varre alumine 30 cm on väga madala energia sisaldusega ja seeduvusega) ja mulla silomassi sattumise vältimiseks tuleks taimed niita minimaalselt 30 cm maapinnast. Kui niita madalamalt kui 30 cm, suureneb oluliselt silomassi sattuvate pärm- ja hallitusseente kontsentratsioon, mis põhjustavad maisisilo riknemist ja söödaväärtuse langemist säilitamisel ja söötmisel. Mida lühemat heksli pikkust kasutatakse, seda lihtsam on niitemassi hoidlas tallata. Optimaalseks maisi heksli pikkuseks soovitatakse 1,5-2,0 cm. Silo kiire fermentatsiooni ja hea seeduvuse tagamiseks on oluline, et kõik maisiterad oleks ka muljutud. Kui aga massi kuivaine jääb alla 25 % peaks heksli pikkus olema 2,0-2,5 cm. Seda tuleks aga igal võimalusel vältida, sest madala kuivainega kaasnevad suuremad kaod ja madalam sööda seeduvus.

 

Maisi sileerimine

Maisil on kõrge suhkrute sisaldus ning tänu sellele fermenteerub silo kergesti ja kiiresti. Kuid maisisilo puhul on alati oht liigseks äädikhappeliseks käärimiseks ning mannitooli ja etanooli tekkeks, mis tekitavad olulisi kadusid sööda väärtuses. Maisisilo säilitamisel ja söötmisel võib olla probleemiks kuumenemine, mida põhjustavad kiirelt paljunevad pärm- ja hallitusseened. Hilisem koristamine võib suurendada pärmide ja hallituste osakaalu veelgi rohkem. Seega tuleb eelkõige pöörata tähelepanu õigele niitekõrgusele ja heksli pikkusele, silohoidla kiirele täitmisele, piisavale tallamisele katmisele kohe peale hoidla täitmist.

 

Õige kindlustuslisandi valik saab olema määravaks ka sellel aastal, et tagada kiire ja kontrollitud fermentatsioon, pH langus 6-7-lt 4-le ja hea säilivus. Sil-All Maize+ FVA on spetsiaalselt maisi sileerimiseks välja töötatud kindlustuslisand, mis takistab tänu propioonhappebakteri tüvele hallitus- ja pärmseente kasvu. Sil-All Maize+ FVA koostises olevad homofermentatiivsed piimhappebakterid ja tärklist lõhustav ensüüm amülaas soodustavad kiiret ja tõhusat käärimist, mis vähendavad toitainekadusid ning tagavad hea söömusega ja seeduvusega maisisilo piima tootmiseks. Homo-ja heterofermentatiivsete bakterite võrdlust ning  selle hooaja pakkumine silo kindlustuslisanditele saad vaadata siit (LINK).

Talirapsi haiguste tõrje ja kasvureguleerimine

Õige pea jõuab kätte aeg, millal saab teha juba esimest talirapsi kasvureguleerimist. Kasvureguleerimise eesmärk on vältida taimede ülekasvamist, suurendada juurekaela läbimõõtu (juurekaela läbimõõt üle 6-8 mm) ning suruda taime juurekael võimalikult maapinna lähedale. Lisaks soodustavad kasvuregulaatorid juurestiku arengut ning kuna nad on samaaegselt ka fungitsiidid ehk haiguste tõrjevahendid, hoiavad nad taimi erinevate sügisel nakatuvate haiguste eest. Peamiseks haiguseks on fomoos ehk mustmädanik (Phoma lingam, Leptospaeria maculans), mis tekitab rapsil juurekaela- ja varremädanikku. Seega, arvestades meie talve, kus temperatuurid võivad vahelduda suurtest külmadest pluss-kraadideni, võib taimede kasvureguleerimine olla üheks olulisemaks võtteks, et taimede talvitumis- ja külmakindlust suurendada.

Viimastel aastatel olen täheldanud, et on tõusnud oluliselt on fomoosi ehk mustmädanikku nakatumine. Ilmselt on see seotud talirapsi laialdasema kasvatusega. Fomoos tekitab rapsil juurekaela- ja varremädanikku. Idulehtedele tekivad kollakad laigud, mis on keskelt valkjashallid, epidermise all tekivad mustad täpid (punktid) – seene pükniidid. Hiljem laigud suurenevad, on väljaveninud kujuga ning laikude keskosasse tekivad rebendid. Pärislehtedel on ümmargused, pruunikashallid laigud, mõnikord kontsentriliste ringidena. Nakatuvad ka taimede juured. Nekrootiliste laikude laienemisel tekivad varrel kahjustunud kohtades lõhed, mis puituvad ja taimed võivad murduda. Talirapsi sügisesel nakatumisel nakatunud lehed talvel hukkuvad, kuid seene pükniidid säilivad ja kevadel areneb haigus edasi. Seetõttu, nakatumise korral tuleb talirapsi pritsida haiguste vastu juba sügisel.

Peale fomoosi võib taliraps nakatuda ka teistesse haigustesse nagu tsülindrosporioos (Pyrenopeziza brassicae, Cylindrosporium concentricum), kuivlaiksus (Alternaria brassicae) ja tõusmepõletik (Phoma lingam). Lisaks ristõieliste nuutrisse (Plasmodiophora brassicae), mis on eelkõige tingitud happelisest mullast ja külvikorrast. Taimede maapealsetel osadel sarnaneb haiguspilt sageli toitainete puuduse või muude rapsi haigustega, seetõttu tuleks uurida taimede juuri. 6-8 nädalat pärast nuutrisse nakatumist on taimede juurtele tekkinud pahataolised moodustised. Erinevate võtetega on siiski võimalik haigustekitaja levikut peatada ning nakatumise ulatust põllul vähendada. Põllutööriistade puhtana hoidmine ning korralik viljavaheldus takistavad nuutri levikut ja arengut. Nuutrikahtlusega põllul on soovitatav kasvatada rapsi kindlasti mitte tihedamini kui iga 5 aasta tagant ja oluline on hoida põld vahepeal ristõielistest umbrohtudest puhtana. Võimalusel kasvatada sellisel põllul ainult nuutrikindlaid sorte sorte (SY Alister, Mendel, Cracker jt.), kuid ka siis tuleb viljavaheldusest kinni pidada. Nuutri arengut pidurdavad hea drenaaž põllul ning selle lupjamine. Lupjamise kohta infot vaata siit (LINK). Kahjuks ristõieliste nuutri vastu tõrjepreparaate ei ole ning arvestada tuleb, et nuutrikindlad sordid on resistentsed vaid teatud patogeenitüvede suhtes.

Talirapsi ja -rüpsi kasvureguleerimine

Uusi tooteid tänavu turule ei ole tulnud, seega tasub siinkohal ära märkida vanade heade toodete kasutusajad ning kulunormid, samuti olulised nüansid konkreetsete toodete juures.

Toprex 375 SC (sisaldab 250 g/l difenokonasooli ja 125 g/l paklobutrasooli) tegemist tugeva fungitsiidi (fomoosi, tõusmepõletiku, kuivlaiksuse ja tsülindrosporioosi vastu). kui kasvuregulaatoriga. Sügisesel kasutamisel pidurdab see tõhusalt kasvukuhiku väljavenimist ega lase rapsil liiga palju kasvada, samal ajal stimuleerib tugevama juurestiku arengut. Tootel on lisaks tugev rohendav toime. Lubatud kasutada juba alates esimesest pärislehest, kuid soovitame kasutada 3-4 pärislehe faasis, kuid mitte hiljem kui rapsil on 6 lehte. Lubatud 1 kord sügisel talirapsil, kulunormiga 0,3 l/ha. Toprex 375 SC kasutamist saab ühildada teraviljavarise tõrjega, kui selleks peaks vajadus olema, samuti on segatav herbitsiididega nt Salsa, kui ka insektitsiidide ja leheväetistega. Pika sügise korral võib tekkida vajadus teistkordselt pritsida, sel juhul võiks kasutada nt Juventus 90’t või Caryx’it, mis on kindlasti ühed kõige kiiremini ja äkilisemalt mõjuvad tooted. Viimaste kasutamisel pidurdame taimede liiga jõulist kasvu ja tõmbame taime lehed võimalikult maapinna lähedale. See kaitseb taimi veelgi paremini tuule ja külma kahjustuste eest.

Caryx (sisaldab 210 g/l mepikvaatkloriidi ja 30 g/l metkonasooli) mõlemad toimeained mõjutavad taime kasvu ja annavad teatud mõju fomoosi vastu. Caryx on väga tugev kasvuregulaator ja suhteliselt äkilise mõjuga. Tootes sisalduv mepikvaatkloriid stimuleerib rapsi külgjuurte arengut, parandades toitainete omastamist ja suurendades taime talvekindlust. Sügisene kasutamine hoiab ära talirapsi liiga jõulise vegetatiivse kasvu ning kasvupung püsib maapinna lähedal. Lumi katab madalamat kompaktset taime paremini ja kaitseb tuule ning külma kahjustuste eest. Caryx’iga töötlemine annab parema võimaluse kriitilised talvetingimused üle elada. Kasutatakse alates kolmandast lehest kuni leheroseti moodustumiseni, lubatud kasutada 1 kord sügisel. Kulunorm 0,7-1,4 l/ha.

Juventus 90 (sisaldab 90 g/l metkonasooli) on kiire toimega kasvuregulaator talirapsil talvekindluse suurendamiseks ning mõjub tõusmepõletiku ja fomoosi vastu. Juba nädala möödudes on taimede kasv peatunud, lehed kaardunud allapoole, seetõttu on seda toodet hea kasutada varajastel külvidel, et vältida hilisemat ülekasvamist, samuti teistkordsel kasutamisel kui on oht taimede ülekasvamiseks. Kasutatakse talirapsi 4-6 lehe faasis kulunormiga 0,5-0,8 l/ha. Lubatud pritsida 1 kord hooajal.

Folicur (sisaldab 250 g/l tebukonasooli), mis toimib nii fungitsiidina kui kasvuregulaatorina. Sügisel kasutatakse eelkõige kasvuregulaatorina, kuna fomoosile pole nii tugevat mõju, seevastu väga hea mõju kuivlaiksusele. Lubatud kasutada seenhaiguste tõrjeks sügisel, nii talirapsil ja -rüpsil. Sügisel juurekava arengu stimuleerimiseks ning kultuuri varre kasvu pidurdamiseks on lubatud pritsida talirapsi ja -rüpsi 5 – 6 lehe faasis, kulunormiga 0,5 l/ha. Hiljem võib pritsida eesmärgiga haigust tõrjuda, sest lubatud kulunorm 0,5 l/ha jääb kasvuleerimise efekti saavutamisel nõrgaks. Rapsi ja rüpsi on lubatud Folicuriga pritsida sõltumata kasutamise eesmärgist kokku kaks korda kasvuperioodi vältel.

Orius 250 EW on sarnane toode Folicur’iga, sisaldades sama toimeainet (250 g/l tebukonasooli), lubatud kasvureguleerimiseks kui haiguste tõrjeks nii talirapsil kui taliüpsil.

Sõltuvalt eesmärgist on lubatud sügisel haiguste tõrjeks kasutada kulunormiga 0,5-1,0 l/ha, kasvuleerimiseks on lubatud kulunorm 0,5-0,75 l/ha. Kasutamisaeg 4-8 lehe faasis. lubatud kasutada 1 kord sügisel

Tilmor (sisaldab 80 g/l protiokonasooli ja 160 g/l tebukonasooli) on väga hea kasvuregulaator ja fungitsiid hoides ära enamikke haigusi (tõusmepõletik, fomoos, tsülindrosporioos, kuivlaiksus), mis võivad mõjutada saaki. Lubatud kasutada nii talirapsil kui -rüpsil, esimeste haigustunnuste ilmnemisel võib pritsida alates 4 lehe faasist. Taimede kasvureguleerimiseks tuleb vastavalt kultuuri kasvufaasile valida õige kulunorm. Kui talirapsil ja -rüpsil on 5-6 lehte kasutada kulunormi 0,8-1,0 l/ha. Kui talirapsil ja -rüpsil on 7-8 lehte, tuleb efektiivseks toimimiseks kasutada kulunormi 1,0-1,2 l/ha. Hooajal on lubatud pritsida kuni 2 korda.

Sõltuvalt tootest ja kasutusajast saame fungitsiide/kasvuregulaatoreid ühildada ühte paagisegusse, kuna nad on üldiselt hästi segatavad nii kõrreliste kui kahjurite tõrjevahenditega samuti leheväetistega või hoopis aminohapetega. Taimed toodavad aminohappeid ka ise, kuid lisapritsimine aitab taimedel energiat säästa. Aminohapped aitavad vähendada ka taimekaitsevahendite kasutamisest põhjustatud stressi. Taimede talvitumine on seotud suhkru- ja kuivainesisaldusega taimedes. Aminohapete (nt Prolis, kulunorm 2 g/ha) kasutamine suurendab taimedes suhkru- ja kuivainesisaldust ja seeläbi paraneb oluliselt taimede külmataluvus ja talvekindlus. Väga karmides talveoludes võivad siiski ka pritsitud taimed talve mitte üle elada. Samuti aitavad aminohapped taimedel kergemini taluda ebasoodsaid tingimusi nagu ajutised öökülmad, üleujutus jms. ning kiiremini taastuda pärast ebasoodsate tingimuste lõppu.

UBP-110 kasutamine talirapsil

Esimest UBP-110 pritsimist on hea teha talirapsil koos kasvuregulaatori ja/või leheväetistega. Esimene pritsimine annab taimedele kiiresti vajaminevaid toitaineid läbi lehe, sest juuresüsteem alles areneb ja ei ole veel täies mahus võimeline toitaineid mullast omastama. UBP-110ga pritsimine aitab maandada erinevates mõjuritest (kõikuvad temperatuurid, umbrohtude ja kahjurite surve, jt) tingitud stressi taimes. 

 

UBP-110-s sisalduvad humiin- kui fulvohapped on bioloogiliselt hästi omastatavad ning taim saab neid ära kasutada oma elutegevuseks vajalike toitainete sünteesimisel ja transpordil. Tänu sellele areneb taimel juba sügisel suurem juurestik ning suureneb narmasjuurte arvukus, mis omakorda teeb  sügisel mullast toitainete omastamise tõhusamaks.  Sügisene kasv peab aitama taimedel saabuvaks talveks valmistuda. UBP-110 muudab taimede ainevahetuse aktiivsemaks ning toitainete omastamise ja kasutamise tõhusamaks. Taimed suudavad talveks vajalikke toitained varuda energiasäästlikumalt, talvituvad edukamalt ning on kevadel elujõulisemad. Kulunorm 150 g/ha.

 

Soovime kõigile edukat koristus- ning taliviljakülvihooaega!

 

Tiiu Annuk
Scandagra Eesti AS agronoom-nõustaja

Kui märkad oma põllul probleeme või soovid lisainfot meie toodete kohta, võta nõu saamiseks julgesti ühendust oma piirkondliku müügispetsialistiga!