Muud söödad

Lisaks põllumajanduse tootmisloomadele ja suurloomadele toodab Scandagra söödatehas söötasid erinevatele hobiloomadele, nt küülikutele, karpkaladele, jaanalindudele.