Talinisu Ramiro

  • Väga varane
  • Hea talvekindlus
  • Hea saagikus
  • Keskmine kuni kõrge kasvukõrgus
  • Hea seisukindlus
  • Head kvaliteedinäitajad (pigem toidunisu)
  • Keskmine haiguskindlus

Eesti keskmised katseandmed 2007-2008
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Talvekindlus,
1-9 p (1 = halb)
Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
1-9 p (1 = ei lamandu)
Haiguskindlus,
1-9 p (1 = nakkus puudub)
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Ramiro 7492 6945 309 319 7,6 8,6 109 92 3,0 1,0 1,8 1,7
Fredis 6339 321 8,8 75 1,0 1,7
Ebi 7773 7992 319 328 7,6 8,7 105 92 1,0 1,1 1,7 1,4
Lars 7208 7049 317 327 7,4 8,5 91 86 1,0 1,0 1,7 1,5
Ada 7495 7347 314 322 8,0 8,7 112 96 1,8 1,0 1,5 1,4
Tarso 6800 6338 318 326 7,6 8,6 79 74 1,0 1,0 1,6 1,5

 

KVALITEET
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus
kuivaines, %
Kleepvalk, % Langemisarv, s 1000 tera mass, g
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Ramiro 790 799 11,7 12,0 25,5 27,3 288 248 36,7 52,8
Fredis 812 13,9 34,3 336 46,4
Ada 825 824 12,6 13,2 27,4 28,8 373 324 32,4 42,4
Ebi 803 786 12,2 11,9 25,4 24,3 276 268 41,0 50,2
Lars 790 804 11,6 12,2 25,5 28,0 313 290 38,7 52,0
Tarso 806 785 12,0 13,0 25,3 29,3 366 354 33,3 41,6

 

Haiguskindlus 1-9p (1= nakkus puudub)
SORT Lumiseen Jahukaste Kollane rooste Pruunrooste Pruunlaiksus Helelaiksus Fusarioos
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
Ramiro 2,0 1,3 1,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0 1,8 3,4 4,5 1,0 1,0
Fredis 1,3 1,0 1,0 1,0 2,0 4,8 1,0
Ada 1,6 1,3 1,7 1,1 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,1 2,6 3,5 1,0 1,0
Ebi 2,2 1,3 2,2 1,3 1,0 1,0 1,3 1,0 1,0 1,3 2,7 3,6 1,0 1,0
Lars 2,3 1,3 2,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 2,8 2,9 1,0 1,0
Tarso 2,0 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,3 3,3 3,8 1,0 1,0


Päring


Tagasi