Alvesta

  • Varane
  • Poollehetu, kollane hernes
  • Väga suur saagipotentsiaal
  • Lühike kuni keskmine õitsemisperiood
  • Kõrge proteiinisisaldus
  • Keskmine kuni kõrge 1000 seemne mass
  • Keskmine kuni kõrge kasvukõrgus
  • Hea seisukindlus

Eesti katseandmete keskmised 2015-2016 (Viljandi, Võru)
SORT Saagikus, kg/ha 1000 seemne mass, g Kasvuaeg, päeva Seisukindlus,
1-9 p (1 = halb)
Taimede pikkus, cm Proteiin kuivaines, %
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Alvesta 5622 3580 244 256 114 92 6 5 92 83 23 23
Casablanca 5621 3112 262 247 111 84 6 6 96 80 23 24
Kareni 5484 2812 241 223 112 84 6 6 93 80 22 25

 

Eesti katseandmete keskmised 2015 (Viljandi, Võru)
1-9 palli (1=ei esine)
SORT valmimise viibimine varrel idane-  mine lõhenemine varisemine
Alvesta 1,0 1,0 1,0 1,0
Casablanca 1,0 1,0 1,0 1,0
Kareni 1,0 1,0 1,0 1,0
Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015 
Haiguskindlus 1-9 palli (1=kahjustus puudub)
SORT laikpõletik hernel herne närbumistõbi henemähkur
Alvesta 1,0 1,0 2,5
Casablanca 1,0 1,0 2,5
Kareni 1,0 1,0 2,5


Päring


Tagasi