Talirukis KWS Binntto

  • Väga hea talvekindlus
  • Kasvult kompaktsem (sarnasused Brasetto ja Evolo’ga)
  • Väga kõrge saagikus (5-10% kõrgem võrreldes vanemate hübriididega)
  • Tugeva kõrrega
  • Külvisenorm 150-200 id tera/m2 (müügil ühikpakendina 6ha kogus, varase külvi korral kuni 8 ha kogus)
  • Soovituslik külvisügavus 2 cm (parem võrsumine)

Sordiaretaja: KWS SAAT SE (Saksamaa)

Soome Katseandmed 2009-2016
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Talvekahju
%
Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
%
KWS Binntto 7620 338 17,1 107 13,0
Evolo 6667 338 15,6 115 28,0
SU Allawi 7057 337 21,3 116 22,0
SU Performer 7421 337 17,8 114 27,0
Elvi 4797 337 33,3 142 30,0
Helltop 5633 337 23,8 120 14,0
Caspian 6128 338 22,6 121 18,0
Picasso 5965 338 26,4 112 18,0
KWS Livado 7564 339 15,9 116 22,0

 

KVALITEET-Soome katseandmed 2009-2016
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus kuivaines, % Langemisarv, s 1000 tera mass, g
KWS Binnttto 724 9,6 236,9 36,2
Evolo 752 9,5 229,5 37,4
SU Allawi 755 9,6 217,4 39,6
SU Performer 754 8,9 255,0 36,0
Elvi 743 11,2 152,0 35,3
Helltop 759 10,7 184,5 37,2
Caspian 738 9,1 206,1 36,0
Picasso 743 9,9 258,0 36,1
KWS Livado 751 9,9 211,7 35,7


Päring


Tagasi