Actara 25 WG

Actara 25 WG on kahjurite tõrjeks kapsal, porgandil ja kartulil ning katmikalal dekoratiivtaimedel, kurgil ja tomatil.
Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuurile: putukkahjurite tõrjeks hariliku kuuse ja hariliku männi taimedel puukoolides.
NB! Kuna Actara 25 WG on laiendatud kasutamiseks harilikule kuusele ja harilikule männile Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 51 alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Toimeaine: 250 g/kg tiametoksaam
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
Kwizda AG
Syngenta Group CompanyPäring


Tagasi