Avoxa

Avoxa on valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste- ja kaheiduleheliste ning mõningate üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talirukkil ja -tritikalel.
Mitte kasutada kaeral!

Toimeaine: 33,3 g/l pinoksadeen, 8,33 g/l pürokssulaam
Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise haldaja ja tootja:
Syngenta Crop Protection AG
Postfach
CH-4002 Basel
Šveits

 Päring


Tagasi