Põldhernes Bagoo UUS!

  • Keskvalmiv
  • Väga suur saagipotentsiaal
  • Kollane hernes
  • Väga suur saagipotentsiaal
  • Sordivõrdluskatsetes oli saagikaim sort aastatel 2017-2018
  • 1000 tera mass väike kuni keskmine
  • Hea kvaliteediga – tera ühtlane ja klaar
  • Hea lamandumiskindlus –taime kõrgus keskmine või madal

Sordiaretaja: KWS MOMONT

Seemnekavataja Erik Paalman sordist: “Bagoo on keskmise kasvuga põldhernes, mis ei lamandu kergelt. Köitraage on põllupildis palju, tänu sellele hoiab ennast hästi püsti. Sordina on põllupildis puhas, ei esine lahklemist. Väga hea toiduherne sort tänu tera ühtlikusele ja värvipuhtusele, tuhane tera mass ca 250 grammi. Kindlasti soovitan Bagood, kui põllumees soovib uut saagikat põldherne sorti oma külvikorda.”

Bagoo, Paali Seemnekeskuse põldudel, 2019

 

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2017-2018
SORT Saagikus, kg/ha 1000 seemne mass, g Kasvuaeg, päeva Taimede pikkus, cm Proteiin kuivaines, %
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
Bagoo 5629 4326 221 193 120 90 97 54 24,7 22,3
Audit 5576 4505 259 217 119 88 101 51 24,0 23,5
Astronaute * 4177 * 215 * 87 * 45 * 22,8
Alvesta 5410 4045 260 241 114 87 100 48 24,5 22,4
Casablanca 5158 * 266 * 115 * 103 * 25,3 *

 

 Päring


Tagasi