Barclay Barbarian Biograde® 360

Barclay Barbarian Biograde 360 on mitteselektiivne herbitsiid enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuu- ja marjaaedades, kõrrepõldudel, kesadel, rohumaadel, mittepõllumajanduslikel maadel, ristikul, metsanduses, koristuseelseks kasutamiseks teraviljadel, tali- ja suvirapsil, hernel, põldoal ja linal.

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat
Taimekaitsetunnistus: vajalik

 

Loa valdaja/tootja/pakendaja:

Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,

Damastown Way, Damastown Industrial Park,

Mulhuddart, Dublin 15,

Ireland

Umbrohtunud talinisuPäring


Tagasi