BARCLAY BARBARIAN BIOGRADE® 360

Barclay Barbarian Biograde 360 on mitteselektiivne herbitsiid enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuu- ja marjaaedades, kõrrepõldudel, kesadel, rohumaadel, mittepõllumajanduslikel maadel, ristikul, metsanduses, koristuseelseks kasutamiseks teraviljadel, tali- ja suvirapsil, hernel, põldoal ja linal.

Üldinformatsioon

Barclay Barbarian Biograde 360 on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima, kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25˚C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu. Mitmeaastastel umbrohtudel, nt orasheinal, peab olema vähemalt 3-4 lehte, et preparaat saaks imenduda taimesse ja sealtkaudu juurtesse.
ÄRGE kasutage lupja, väetist, sõnnikut, pestitsiide jms 5 päeva jooksul PÄRAST Barclay Barbarian Biograde 360 kasutamist.
Tähelepanu: Barclay Barbarian Biograde 360 ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.

Kasutamine

AladKulunorm l/haMärkmed
Koristuseelne umbrohutõrje teraviljadel 4,0 Mitte pritsida seemneviljapõldu. Ooteaeg pritsimise ja koristamise vahel peab olema vähemalt 10 päeva.
Pritsitakse siis, kui viljatera niiskusesisaldus on alla 30% (terale jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on raske küünega poolitada). Vahetult pärast koristamist võib põldu harida.
Koristuseelne umbrohutõrje hernel, põldoal, tali ja suvirapsil ning linal 4,0Rapsi ja lina võib pritsida hiljemalt 14 päeva enne koristust, hernest ja põlduba hiljemalt 10 päeva enne koristust. Seemnete niiskusesisaldus peab olema alla 30%.
Kõrrepõld 4,0Pärast teravilja koristamist kõrvaldatakse põhk põllult või siis hekseldatakse ning laotatakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvatada vähemalt 3-6 pärislehte.
Ristik6,0Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.
Rohumaade uuendamine6,0Taimed peavad olema heas kasvuhoos, vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi.
Kesad6,0Orasheinal peab olema vähemalt 3 pärislehte.
Viljapuu- ja marjaaedade reavahed 5,0Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas
kasvuhoos (10-30 cm kõrge).
JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku preparaadi töölahusega. ÄRA
PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Mittepõllumajanduslikud alad
6,0Pritsida võib kogu kasvuperioodi, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on õitsvaid taimi. Parim
tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.
Metsandus5,0Metsataimlate kesaosakond. Pritsitakse juuni-august, välja arvatud ajal kui pritsitaval alal on
õitsvaid taimi.

Lubatud kasutada 1 kord hooajal
Vee kogus:150-250 l/ha olenevalt pritsimistingimustest

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: