Bariton Super

Bariton Super on süsteemne ja kontaktne puhtimisvahend seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil ning tali- ja suvitritikalel.

Toimeaine: protiokonasool 50 g/l, tebukonasool 10 g/l, fludioksoniil 37,5 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks (FS)
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
Bayer AG,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
51373 Leverkusen,
Saksamaa


 

 Päring


Tagasi