Biathlon 4D

Biathlon 4D kasutatakse kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljadel (talinisu, suvinisu, talioder, suvioder, rukis, tritikale, kaer).

Toimeained: tritosulfuroon 714 g/kg (71,4%) + florasulaam 54 g/kg (5,4%)
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid, WG
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja/pakkija:
BASF SE,
D-67056 Ludwigshafen,
SaksamaaPäring


Tagasi