Capalo®

Capalo® on süsteemne fungitsiid tali- ja suvinisu, talirukki, tali- ja suvitritikale, tali- ja suviodra ning kaera haiguste tõrjeks.

Toimeained: epoksikonasool 62,5 g/l, fenpropimorf 200 g/l, metrafenoon 75 g/l
Preparaadi vorm: suspoemulsioon
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
BASFPäring


Tagasi