DKC 3333

  • Hübriid
  • Kesk-varane
  • Silomais
  • Laialeheline
  • Hea algareng ja külmataluvus
  • Kõrge saagikus
  • Suur tärklisesisaldus
  • Kõrge energiasisaldus

Sordiaretaja: Dekalb (Monsanto Group)

Läti katseandmed 2013
SORT Haljasmassi saak t/ha Kuivaine % Kuivaine saak t/ha Tärklise % k.a Metaboliseeruv energia MJ/kg k.a
DKC 3333 61,49 35,36 21,74 36,45 7,00
Polstar st 64,88 31,15 20,21 22,36 6,18
Silien 59,95 35,48 21,27 35,94 6,93
Prosil 69,83 30,67 21,41 27,03 6,50
Codimi 61,71 33,44 20,63 32,07 6,61
Scanor 60,12 34,84 20,94 34,95 6,86
Scafort 77,12 29,07 22,42 26,05 6,52
Respect 63,67 32,62 20,77 30,08 6,69
Utopia 50,27 36,93 18,56 35,43 6,75

 

Läti katseandmed 2016
SORT Haljasmassi saak t/ha Kuivaine % Kuivaine saak t/ha Tärklise % k.a Metaboliseeruv energia MJ/kg k.a
DKC 3333 66,73 34,40 21,40 30,89 6,75
Silicia 60,38 32,00 19,30 31,48 6,65
Codimi 59,50 31,70 19,10 30,78 6,79
Scanor 60,29 33,40 19,30 30,47 6,75
Tobias 67,38 30,10 21,60 22,82 6,60
Silien 69,26 30,90 45,10 31,30 7,13
Belmondo 69,26 30,00 22,20 28,23 6,97
ES Techno 66,35 32,00 21,30 27,61 6,65
ES Bodyguard 46,15 35,80 14,80 27,08 6,83


Päring


Tagasi