Hefe Efect S

Vedel leheväetis lämmastiku ja väävliga

N + (SO3) 15-0-0 (56)

Leheväetis Efect S on väävlit sisaldav leheväetis kõikidele kultuuridele ennetamaks ja kõrvaldamaks spetsiifilisi puudushaigusi.

Toote koostis ja eelkõige selle lämmastiku ja väävli sisalduse suhe sobib hästi teraviljade saagikvaliteedi (proteiini) parandamiseks ja tõstmiseks. Efect S on ohutuks kasutamiseks ja käitlemiseks valmis vedel leheväetis.

Preparaadi koostis:

Nimetus Sisaldus g/l Sisaldus %
Üldlämmastik (N) 207 15,5
Ammooniumlämmastik (NH4+-N) 134 10,02
Karbamiidlämmastik (NH2-N) 73,0 5,42
Väävel (SO3) 750 56,0

Kulunorm: 1,0-5,0 l/haPäring


Tagasi