Ingrid

  • Varane
  • Poollehetu, kollane hernes
  • Väga suur saagipotentsiaal
  • Lühike kuni keskmine õitsemisperiood
  • Kõrge proteiinisisaldus
  • Kõrge 1000 seemne mass
  • Keskmine kuni kõrge kasvukõrgus
  • Hea seisukindlus

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015
SORT Saagikus, kg/ha 1000 seemne mass, g Kasvuaeg, päeva Seisukindlus,
1-9 p (1 = halb)
Taimede pikkus, cm Proteiin kuivaines, %
Viljandi Võru Viljandi Võru Viljandi Võru Viljandi Võru Viljandi Võru Viljandi Võru
Ingrid 5068 6847 242 256 116 115 3 1 85 133 19,5 22,0
Casablanca 5046 6196 257 266 113 109 3 1 76 115 22,0 23,8
Alvesta 4830 6414 248 240 116 111 3 1 71 112 21,9 24,2

 

SORT saak, kg/ha, 2014 saak, kg/ha, 2015
Viljandi Võru Viljandi Võru
Ingrid 5988 6086 5068 6847
Alvesta 5711 6335 4830 6414

 

 Päring


Tagasi