Kaer Viviana

  • Hiline
  • Hea saagikus
  • Kõrge mahukaal
  • Hea seisukindlus
  • Head kaliteedinäitajad
  • Haiguskindlus keskmine kuni hea
  • Sobib kasvatamiseks kõikidel mullatüüpidel
  • Huumusrikastel muldadel saagikaim kaerasort
  • Põlvneb sortidest Belinda ja Veli.

Sordiaretaja: Boreal Kasvinjalostus OY (Soome)

Soome katseandmete keskmised 2008-2015
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine, %
Viviana 6488 101 93 31
Meeri 5688 93 93 26
Avetron 5920 95 98 31
Peppi 5424 96 90 28
Niklas 6022 93 97 23
Harmony 6479 102 97 30

 

KVALITEET, Soome katseandmed 2008-2015
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus
kuivaines, %
Sõklasus, % 1000 tera mass, g
Viviana 532 11,6 24,6 37,6
Meeri 544 13,2 23,7 39,3
Avetron 553 13,0 22,5 36,3
Peppi 558 13,9 23,2 35,7
Niklas 542 13,2 23,6 41,3
Harmony 540 11,7 22,2 46,8


Päring


Tagasi