Küljekiled

Silohoidla küljekiled

Lisaks kattekiledele soovitame kasutada ka silohoidla küljekilesid.

  • Aitavad kaitsta silohoidla külgi silo happelise keskkonna eest
  • Aitavad ära hoida pinna- ja sademevee sattumist silosse
  • Tagavad silohoidla hermeetilisema sulgemise
  • Tõstab silo kvaliteeti minimaalsete kulutustega
  • Kilede paksused: 0,12-0,20mm
  • Kilede laiused: 4-8m

 Päring


Tagasi