Mospilan 20 SG

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt 26.04.2021 a esitatud taotluse ja 30.04.2021 esitatud taotluse paranduse alusel andis Põllumajandus- ja Toiduamet erandkorras loa taimekaitsevahendi Mospilan 20 SG (atsetamipriid 200 g/kg) piiratud ja kontrollitud kasutuseks hiilamardika, kõdra-peitkärsaka ja kõdrasääse tõrjeks rapsil ja rüpsil ning tirdiliste tõrjeks kartulil ajavahemikus alates 10.05 kuni 07.09.2021.

Tegemist on süsteemse kahjuritõrjevahendiga, mille pritsimisega saavutatakse parim tulemus varsumise ja uute õiepungade moodustumise ajal. Soovituslikult hiliseim aeg pritsimiseks on õitsemise algus.

Eriloale on lisatud mitmeid tingimusi, näiteks:

  • Mesilaste ja teiste tolmeldajate putukate kaitsmiseks on toodet lubatud kasutada avamaakultuuridel ajavahemikus 22:00-05:00. Erandina võib tõrjuda rapsi, rüpsi ja kartuli õitsemise ajal ajavahemikus 22:00-05:00.
  • Toodet Mospilan 20 SG võib kasutada hiilamardika, kõdra-peitkärsaka ja kõdrasääse tõrjeks suvi- ning tali- rapsil ja rüpsil ning tirdiliste tõrjeks kartulil 120 päeva jooksul, alates 10.05.2021 kuni 07.09.2021.
  • Taimekaitsevahendit mitte kasutada, kui tuulekiirus on suurem kui 4 m / s.

Toote esindajaks Eestis on Scandagra Eesti AS.

Toimeaine: atsetamipriid 200 g/kg
Preparaadi vorm: SG lahustuvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
Berner Oy
Hitsaajankatu 24, Helsinki, SoomePäring


Tagasi