Muud tarvikud

Silohoidla küljekiled

Lisaks kattekiledele soovitame kasutada ka silohoidla küljekilesid.

  • Aitavad kaitsta silohoidla külgi silo happelise keskkonna eest
  • Aitavad ära hoida pinna- ja sademevee sattumist silosse
  • Tagavad silohoidla hermeetilisema sulgemise
  • Tõstab silo kvaliteeti minimaalsete kulutustega
  • Kilede paksused: 0,12-0,20mm
  • Kilede laiused: 4-8m

Silohoidla kattevõrgud

Kindlasti ei tohiks alahinnata kattevõrkude tähtsust.

  • Kattevõrgud aitavad ära hoida õhutaskute teket kile alla
  • Vähendavad tuule ja sademete mõju kilele
  • Kaitsevad silokilet lindude ja loomade eest

Raskuskotid

Raskuskottide kasutamisega saavutatakse parim tulemus silohoidla katmisel.
Kotid täidetakse kruusa või peenikeste sõelmetega.
Need kopeerivad hästi aluspinda ja seeläbi saavutatakse hea silohoidla õhukindlus.

Silokile teibid

Teibid oleme oma tootevalikusse valinud Claas’i ja Kerbli tehastest.
Teipidega on lihtne parandada silopalli- või siloaugukiledesse tekkinud auke. Teibid on venivad ja ilmastikukindlad.
Teipide laius: 10m
Teipide pikkus: 10m; 33m; 50mPäring


Tagasi