NP 11-37 APP

APP 11-37

Ammoonium-Polüfosfaat   N 11- P 37

APP on stabiilne vedel kompleksväetis, mis on unikaalse kvaliteediga, pakub mitmekülgsust ja turvalist taimekasvu.  Ühekordne kasutamine suurendab saagikust, kuid mitu kasutuskorda annab palju kõrgema saagi ja kvaliteedi isegi kuivades oludes. Taimestik omastab väetist kui vedelikku, seetõttu on nii lämmastik kui fosfor 100%-liselt veeslahustuvas vormis.

Kasutamine:

  • unikaalne lämmastik- fosforväetis, mis sisaldab ammooniumlämmastikku NH4 ja polüfosfaatses vormis fosforit.

Kulunorm:

  • põhiväetisena mulda 100- 140 kg/ha, leheväetisena 15-30 kg/ha;
  • kasutada vaid juhul, kui on kindlaks tehtud vajadus!

Hoidmine ja säilitamine:

  • hoida suletuna originaalpakendis, kuivas, jahedas ja otsese päikese eest varjatult, lisaks lastele ning loomadele kättesaamatus kohas. Väetise kasutuskestus pole piiratud.

Eelised:

  • võimaldab kasutada pika ajaperioodi jooksul;
  • tagab suurepärase fosforväetise efektiivsuse;
  • ei vaja mullaniiskust lahustumiseks kuna on vedelas formulatsioonis;
  • kindlustab pikaajalise fosforiga varustatuse polüfosfaatse vormi tõttu;
  • soodustab efektiivset omastamist väikeste koguste andmisel.

Koostis:

Üldlämmastik (N), millest:311%
Nitraatlämmastik (N-NO3) 0%
Ammooniumlämmastik  (N-NH4)11%
Difosforpentaoksiid (P2O5)37%
Neutraalses ammooniumtsitraadis lahustuv difosforpentaoksiid (P2O5)            37%
Veeslahustuv difosforpentaoksiid  (P2O5)37%

Pakendi suurus:

  • 1500kg

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: