Nuance® WG

Nuance® WG on herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks kevadel suvi-ja talinisus, suvi- ja taliodras, kaeras, talirukkis ja tritikales.

Toimeaine: Metüültribenuroon 750 g/kg
Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Taimeikaitsetunnistus: vajalik

Tootja/pakendaja:
Cheminova A/S,
P.O. Box 9,
DK-7620 Lemvig,
Taani

 Päring


Tagasi