Ranger XL

Ranger XL on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaadi mõju on märgata 5 – 10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2 – 3 nädala pärast. Täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15° – 25° C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis ega ole kahjustunud põua tõttu.

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat
Taimekaitsetunnistus: pole vajalik

Valmistaja ja pakkija:
Monsanto Europe S.A.;
270-272 Av. De Tervuren,
1150 Brussels,
Belgia

 Päring


Tagasi