RODEO FL

Rodeo FL on mitteselektiivne herbitsiid, mida kasutatakse enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Preparaat mõjub roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Preparaat toimib ka madalatel temperatuuridel, kuid siis on mõju märgata hiljem.

Kasutustingimused

Tõrjet tootega Rodeo FL tuleb teha kuivadel taimedel. Parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis. Maad võib harida 1 päev pärast üheaastase juurumbrohu tõrjet, 2 päeva pärast hariliku
orasheina tõrjet ja 4 päeva pärast muu mitmeaastase umbrohu tõrjet. Umbrohtu tuleks pritsida, kui piisavalt niiske õhu temperatuur jääb vahemikku 0–30 °C, kui umbrohi on kiires kasvufaasis ning seda pole kahjustanud põud ega külm. Umbrohtu tuleb pritsida vähemalt tund enne vihmasadu. Toode inaktiveeritakse mullas kiiresti ja see ei takista seemnest umbrohu tärkamist.
VÄGA HOOLIKALT TULEB VÄLTIDA PRITSMETE EDASIKANDUMIST, KUNA SEE VÕIB KAHJUSTADA TÕSISELT LÄHEDUSES KASVAVAT TERAVILJA VÕI MUID TAIMI.

Kasutamine

Põllukultuur ja/või olukord Pritsitav umbrohi ja kulunorm (l/ha)Soovitused kasutuseks
Erinevatel põllukultuuridel istutus- ja kõlvieelne või külvijärgne pritsimine enne tärkamistÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,0–4,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastasPritsida kuni 2 päeva enne külvamist või istutamist. Umbrohi: 2–6 lehte. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Tali- ja suviteravili koristuseelseks umbrohutõrjeksÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 2,0–3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui teravilja niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Seda saab kontrollida, kui vajutada küünega tugevalt erinevates piirkondades kasvanud seemnetesse. (BBCH 89) Kui küünejälg jääb kõigil seemnetel püsima, on teravili pritsimiseks valmis Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Raps, sinep, lina koristuseelseks umbrohutõrjeksÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:2,0–3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui teravilja niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Seda saab kontrollida, kui vajutada küünega tugevalt erinevates piirkondades kasvanud seemnetesse. (BBCH 89) Kui küünejälg jääb kõigil seemnetel püsima, on teravili pritsimiseks valmis Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Hernes, uba, lina koristuseelseks umbrohutõrjeksÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 2,0-3,0 l/ ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Pritsida hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui 75% kaunadest on pruunid ja kui keskmine niiskusesisaldus on 30% või väiksem (BBCH 89). Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Teravilja kõrrepõldÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,5–6,0 l/ ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastasPõhk koguda pärast koristustöid kokku. Mulda mitte liigutada. Lasta umbrohul kasvada . Pritsida harilikku orasheina kui sellel on 3–6 lehte. Kõrreliste tõrjet võib teha aasta lõpuni, kuni kliimatingimused seda võimaldavad. Kui enne pritsimist on öökülmad kuni -3 °C, siis see tulemust ei mõjuta. Maa harimine: 10 päeva pärast pritsimist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Viljapuuaedade ja viinamarjaistanduste reavahedÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastasEi tohi kokku puutuda puutüvede, lehestiku või juurevõsudega. Pritsida tohib vaid vähemalt 2-aastaste viljapuude läheduses. Umbrohtu tuleks pritsida nii pärast koristustööd kui ka kevadel enne pungade tärkamist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Rohumaade hävitamine ja uuendamineÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 4,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastasTeha tõrjet vähemalt 10 päeva enne loomade karjatamist / niitmist juunis/oktoobris või lasta pärast loomade karjatamist / niitmist taastuda. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Umbrohutõrje heintaimedel enne niitmist Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–4,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastasTeha tõrjet 10 päeva enne niitmist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha
Heinaseemne kõrrepõlludÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:
4,0-6,0 l/ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Põhk koguda pärast koristustöid kokku. Mulda mitte harida. Lasta umbrohul kasvada Pritsida harilikku orasheina kui sellel on 3–6 lehte. Kõrreliste tõrjet võib teha aasta lõpuni, kuni kliimatingimused seda võimaldavad. Kui enne pritsimist on öökülmad kuni -3 °C, siis see tulemust ei mõjuta. Maa harimine: 10 päeva pärast pritsimist. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
Mitteharitav põllumajanduslik maaÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 1,0–4,0 l/ha Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastasMaa kultiveerimisega võib alustada 10 päeva pärast. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha
MetsandusÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi:3,0–6,0 l/ha Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastasPritsida vegetatsiooniperioodi jooksul juunist augustini. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha Trummelpihustid: 10–50 l/ha
Puukoolid
Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0–6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Ei tohi puudega kokku puutuda. Pritsida süsteemiga, mis on suunatav ja kaitsega. Kuusikus, kus kasvavad Kaukaasia nulg ja hiigelnulg, kasutada sügisel, kui aastane kasvufaas on lõppenud ja kevadised võrsed on valminud ning otsapungad on moodustunud. Pritsida võimalikult vara, kui kuused on püsivas asukohas piisavalt suured. Vee kogus: Traktorpritsiga: 50–200 l/ha Hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha Trummelpihustid: 10–50 l/ha
JõulupuudÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,0 -6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Jõulupuud ülalt pritsidesÜhe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 3,5-6,0 l/ha
Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas 
Pritsimise ajal puud puhkeseisundis (uued võrsed on puitunud), tavaliselt septembris. Vee kogus: 400–500 l/ha Ühtlase kulunormi hoidmiseks tuleb teha tõrjet vaid traktorile paigaldatud pritsiga
Umbrohu pintseldamine
Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 33–44% lahus Maksimaalselt 1 pritsimiskord aastas
Mitte puutuda teravilja umbrohutõrje seadmega. Teraviljast 20 cm kõrgem umbrohi
Mittepõllumajanduslikud alad (elektriliinid, kõnniteed, parkimisalad, teeäärsed alad, raudtee jne)Ühe- ja mitmeaastane kõrreline ja kaheiduleheline umbrohi: 4,0–6,0 l/ha
Maksimaalselt 3 pritsimiskorda aastas
Selgpritsi kasutamine on kasulik, kui umbrohutõrjet tehakse väikesel alal. Näiteks õuealal, hekkidel ja põõsastel, elektrimastide ümber jne. NB! Pritsida vaid seda, mida saab tõrjuda. Hoiduda tuuleiilist. Võimaluse korral kasutada kaitsmega pritsi. Vee kogus: *Traktorile paigaldatavad hüdrodüüsidega pritsid: 50–200 l/ha *Käsitsi juhitavad hüdrodüüsidega pritsid: 250–500 l/ha

Ooteaeg: Teravili, raps, sinep, hernes, uba, kõrrepõld, rohumaad ja rohi enne niitmist – 10 päeva;
Viljapuuaiad ja viinamarjaistandused – 30 päeva

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: