Samson MAX 6 OD

Samson 6 OD on herbitsiid lühi- ja pikaealiste kõrreliste ning kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks maisil.

Toimeaine: 60 g/l nikosulfuroon
Preparaadi vorm: Õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Importija:
Nordisk Alkali AB,
Hanögatan 8,
211 24 Malmö,
Rootsi

 Päring


Tagasi