Suvinisu Happy

 • Söödanisu
 • Hiline
 • Suure saagipotentsiaaliga (saagikaim suvinisu sort Eesti sordivõrdluskatsetes aastatel 2015 – 2017)
 • Hea seisukindlus
 • Keskmised kvaliteedinäitajad:
  • Madal proteiinisisaldus
  • Madal kuni Keskmine kleepvalgu sisaldus
  • Kõrge mahukaal
  • Kõrge ja stabiilne langemisarv
  • Keskmine 1000 tera mass
 • Haiguskindlus
  • Vastuvõtlikum kõrreliste helelaiksusele

Sordiaretaja: SW Lantmännen Seed (Rootsi)

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015-2016
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
1-9 p (1 = ei lamandu)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Happy 8774 6520 118 102 100 91 1,3 1,0
KWS Scirocco 6897 4853 114 101 88 74 1,0 1,0
Arabella 7781 5717 115 101 94 76 1,0 1,2
Cornetto 8082 119 85 1,0
Granny 7721 5865 117 104 89 77 1,0 1,2
Hamlet 7837 5621 119 105 87 75 1,0 1,2
KWS Collada 7613 115 89 1,0
Licamero 7979 6214 116 102 88 74 1,0 1,0
Zebra 7428 5854 114 102 95 81 1,0 1,1
KVALITEET, Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015-2016
SORT Mahukaal, g/l Proteiini kuivaines, % Kleepvalk, % Langemisarv, s 1000 tera mass, g
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Happy 797 742 10,1 12,4 21,8 25,6 296 229 37,7 30,4
KWS Scirocco 831 757 13,1 15,4 31,5 36,6 296 158 46,7 34,7
Arabella 814 753 10,8 12,9 39,8 25,2 299 195 38,8 30,0
Cornetto 789 10,7 22,2 311 228 44,2
Granny 801 758 11,1 13,1 22,8 29,2 288 140 39,8 34,4
Hamlet 806 742 11,4 13,1 26,1 28,8 197 179 44,2 32,4
KWS Collada 815 11,8 26,5 356 41,1
Licamero 819 741 11,4 13,4 36,4 30,9 166 169 40,4 33,2
Zebra 821 752 11,6 13,8 25,7 29,9 328 231 38,0 29,1


Suvinisu Happy Rämsi Agro põllul 2019

 Päring


Tagasi