Suvioder Toria

  • Varane kuni keskvalmiv (Jyvä ja Vildega võrreldes 4-5 päeva pikema kasvuajaga)
  • Kuuerealine
  • Suur saagipotentsiaal, kasvab hästi ka happelistel muldadel
  • Väga hea seisukindlus (pähikud ei murdu kergesti)
  • Kõrge mahukaal ja 1000 tera mass
  • Hea haiguskindlus
Sordiaretaja: Graminor (Norra)

Suvioder ToriaPäring


Tagasi