Suvioder RGT Planet

  • Hiline õlle- ja söödaoder
  • Kaherealine
  • Väga suure saagipotentsiaaliga
  • Hea seisukindlusega
  • Kõrge mahukaal ja 1000 tera mass
  • Haiguskindlus:
    • Vastuvõtlikum pruunlaiksusele ja võrklaiksusele
    • Vähem vastuvõtlik äärislaiksusele, jahukastele ja triiptõvele

Sordiaretaja: RAGT Seeds Ltd (Suurbritannia)

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015-2016
SORT Saagikus, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
1-9p (1 = ei lamandu)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
RGT Planet 8608 6080 107 101 72 60 1,3 1,2
Iron 8092 6137 105 99 70 62 1,0 1,1
Propino 7686 5387 107 100 73 63 1,1 1,3
Anni 7177 5860 104 98 71 62 1,0 1,5
Beatrix 7842 5466 105 97 68 59 1,1 1,2
Carambole 7636 106 67 1,1
Evergreen 8074 107 68 1,0
KWS Irina 7819 107 62 1,0
Quench 8218 108 70 1,1

 

KVALITEET, Eesti katseandmete keskmised
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus
kuivaines, %
Jääk sõelal 2,8 mm, % 1000 tera mass, g
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
RGT Planet 665 618 9,7 10,7 79 62 46,9 41,0
Iron 683 637 10,1 10,9 85 68 45,5 39,8
Propino 657 609 9,9 11,3 89 81 47,6 40,0
Anni 686 646 10,6 11,9 73 38 45,2 37,8
Beatrix 645 608 10,0 11,3 77 52 47,0 40,2
Carambole 673 10,4 72 49,1
Evergreen 663 9,7 81 44,9
KWS Irina 654 9,6 84 46,8
Quench 676 10,0 77 43,9

 Päring


Tagasi