Suviraps Brando

  • Hübriid, hiline
  • Väga hea saagikus
  • Keskmine kasvukõrgus
  • Keskmine kuni kõrge õlisisaldus
  • Hea seisukindlus

Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

Riiklike majanduskatsete 2010-2011 keskmised tulemused
SORT Saagikus, kg/ha Kasvuaeg,
päeva
Taimede kõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p (1 = halb)
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Brando 2529 3545 108 112 122 130 8,8 8,3
Majong 2305 3594 107 115 116 125 8,8 8,8
Campino 2250 2939 105 109 110 112 8,7 8,7
Clipper 2173 3258 107 115 120 122 8,7 8,0
Fenja 2448 3395 109 115 115 117 8,8 8,1
Kaliber 2370 3047 109 117 116 121 8,9 8,8
Proximo 2290 3191 104 109 112 112 8,8 8,3
KVALITEET
SORT Õli sisaldus, % 1000 seemne mass, g
2010 2011 2010 2011
Brando 46,8 46,9 3,6 4,1
Majong 47,7 47,4 4,2 4,3
Campino 48,0 47,5 3,5 3,9
Clipper 50,3 49,4 3,6 4,4
Fenja 51,0 50,1 3,7 4,2
Kaliber 48,1 46,7 3,9 4,9
Proximo 48,0 47,6 3,7 4,1
Haiguskindlus 1-9 p (1 = nakkus puudub)
SORT Ristõieliste
kuivlaiksus
Ristõieliste
valgemädanik
Ristõieliste
ebajahukaste
Ristõieliste
jahukaste
Hahkhallitus
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
Brando 3,1 2,7 1,2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 1,2 1,5
Majong 3,0 2,4 1,2 2,3 2,2 1,8 2,3 2,3 1,3 1,4
Campino 3,3 2,7 1,2 2,6 2,2 2,2 2,4 2,3 1,3 1,4
Clipper 3,0 2,9 1,3 2,5 2,2 1,9 2,4 2,3 1,3 1,5
Fenja 2,9 2,2 1,3 2,2 2,2 1,9 2,3 2,3 1,3 1,4
Kaliber 2,8 2,4 1,2 2,3 2,2 2,1 2,4 2,3 1,3 1,4
Proximo 3,0 2,4 1,3 2,6 2,2 2,0 2,3 2,3 1,3 1,6


Päring


Tagasi