Suviraps Kalla

  • Hübriid, hiline
  • Väga hea saagikus
  • Keskmine kasvukõrgus
  • Keskmine kuni kõrge õlisisaldus
  • Hea seisukindlus
Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

 

Suviraps Kalla

SORT Saagikus, kg/ha Kasvuaeg,
päeva
Taimede kõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p (1 = halb)
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Kalla 3728 5366 131 132 136 137 8,7 8,8
Majong 3621 5112 128 131 135 133 7,3 8,6
Clipper 3174 4435 130 133 130 134 6,6 8,2
Fenja 3543 5258 129 130 127 127 6,1 7,6
Proximo 2960 4310 126 127 121 133 6,7 8,6

 

KVALITEET
SORT Toorrasv k.a % 1000 seemne mass, g
2016 2017 2016 2017
Kalla 47,2 47,7 3,80 4,0
Majong 46,7 47,7 4,11 4,1
Clipper 47,6 48,5 3,76 4,0
Fenja 47,9 49,3 3,98 4,0
Proximo 45,8 46,6 3,99 3,9

 

Haiguskindlus 1-9 p (1 = nakkus puudub)
SORT Ristõieliste
kuivlaiksus
Ristõieliste
valgemädanik
Ristõieliste
ebajahukaste
Ristõieliste
jahukaste
Hahkhallitus
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Kalla 3,1 2,6 1,6 1,8 1,0 2,0 1,0 1,3 1,0 1,0
Majong 3,1 2,5 1,8 1,7 1,0 2,0 1,0 1,3 1,0 1,0
Clipper 3,1 2,6 1,7 1,9 1,0 2,3 1,0 1,3 1,0 1,0
Fenja 3,1 2,4 1,6 1,7 1,0 1,9 1,0 1,3 1,0 1,0
Proximo 2,9 2,6 1,9 1,7 1,0 2,3 1,0 1,3 1,0 1,0

 Päring


Tagasi