Suviraps Proximo

 

  • Varane
  • Hea saagikus
  • Keskmine kasvukõrgus
  • Keskmine kuni kõrge õlisisaldus
  • Hea seisukindlus

Sordiaretaja: Raps GbR Saatzucht Lundsgaard (Saksamaa)

Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015-2016
SORT Saagikus, kg/ha Kasvuaeg,
päeva
Taimede kõrgus,
cm
Seisukindlus
1-9 p (1 = halb)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Proximo 3822 2960 123 126 107 121 8,9 6,7
Clipper 3854 3174 131 130 124 130 8,8 6,6
Fenja 4346 3543 126 129 114 127 8,7 6,1
Majong 4044 3621 127 128 115 135 8,8 7,3
KVALITEET
SORT Toorrasv k.a % 1000 seemne mass, g
2015 2016 2015 2016
Proximo 48,0 45,8 4,1 3,99
Clipper 48,9 47,6 4,1 3,76
Fenja 49,8 47,9 4,1 3,98
Majong 48,0 46,7 4,3 4,1
Haiguskindlus 1-9 p (1 = nakkus puudub)
SORT Ristõieliste
kuivlaiksus
Ristõieliste
valgemädanik
Ristõieliste
ebajahukaste
Ristõieliste
jahukaste
Hahkhallitus
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Proximo 2,7 2,9 1,3 1,9 1,7 1,0 2,3 1,0 1,0 1,0
Clipper 2,7 3,1 1,4 1,7 1,7 1,0 2,6 1,0 1,0 1,0
Fenja 2,7 3,1 1,3 1,6 1,7 1,0 2,4 1,0 1,0 1,0
Majong 2,7 3,1 1,4 1,8 1,7 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0


Päring


Tagasi