Suvioder Toria

  • Varane kuni keskvalmiv (Jyvä ja Vildega võrreldes 4-5 päeva pikema kasvuajaga);
  • kuuerealine söödoder;
  • suur saagipotentsiaal, kasvab hästi ka happelistel muldadel;
  • väga hea seisukindlus (pähikud ei murdu kergesti);
  • kõrge mahukaal ja 1000 tera mass;
  • hea haiguskindlus.

Sordiaretaja: Graminor (Norra)

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: