UUS! Talinisu Effekt

Lühikese kõrrega ning lamandumiskindel talinisu!

  • Keskvalmiv kuni hiline
  • Väga hea talvekindlusega
  • Suurepärane võrsuja (väiksem külvinorm)
  • Tugeva ning lühikese kõrrega
  • Suure saagi potentsiaaliga
  • Suur 1000 seemne mass
  • Stabiiline sort ka põuastes tingimustes
  • Hea haiguskindlus

Seemnekasvataja Erik Paalman : ”Effekt on parim võrsuja ning lisaks on ta madala kasvuline, mis annab sordile väga hea lamandumiskindluse.”

 

Effekt Paali Seemnekeskus, 2018

Eesti Katseandmete keskmised 2015 – 2016
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Talvekindlus,    1-9 p (1=halb) Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
1-9 (1=ei lamandu)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Effekt 10142 7996 334 317 9,0 8,1 86 75 1,0 1,0
Skagen 9636 5850 335 320 9,0 6,2 98 77 1,3 1,0
Ada 8742 6400 330 312 9,0 7,8 115 90 1,1 1,0
Fredis 8579 5139 326 309 9,0 7,5 90 68 1,1 1,0
Frontal 10902 4934 333 320 8,6 5,2 88 73 1,1 1,0
Olivin 8889 7062 334 319 8,9 7,3 95 82 1,0 1,0
KVALITEET, Eesti katseandmete keskmised tulemused 2015-2016
SORT Mahukaal, g/l Proteiin kuivaines, % Kleepvalk, % Langemisarv, s 1000 tera mass, g
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Effekt 788 749 10,2 12,4 21,1 29,8 293 307 39,2 38,3
Skagen 797 732 10,4 13,1 21,6 29,4 364 289 44,4 43,7
Ada 828 800 11,4 13,9 25,7 30,8 338 273 35,4 35,9
Fredis 812 793 11,7 15 27,1 37,2 304 290 40,7 39,9
Frontal 773 697 9,7 13,3 19,6 28,2 244 136 41,8 38,9
Olivin 803 782 10,4 12,6 23,7 28,7 308 276 37,9 37,7


Päring


Tagasi