TALIODER KWS TENOR

 • Väga hea talvekindlusega kuuerealine talioder
  • Kuuerealised taliodrad võrreldes kaherealistega on talvekindlamad ja saagikamad
 • Väga varane – esimene kultuur koristuskonveieris
  • Võimalik külvata järelkultuurina taliraps õigel ajal
 • Väga kõrge saagipotentsiaal
 • Kõrge 1000 seemne mass
 • Keskmine kasvukõrgus, hea seisukindlus
 • Väga hea võrsumisvõime
 • Hea haiguskindlus
  • Vastupidav jahukastele ja roostetele
  • Resistentne odra kollase kääbuskasvu viiruse suhtes

Agrotehnilised soovitused

 • Külviaeg septembri esimene dekaad
 • Külvinorm sõltuvalt külviajast 250-300 idanevat tera/m²
 • Külviga koos anda madala N- sisaldusega NPK- väetist
 • Sügisene umbrohutõrje on soovituslik
 • Sügisel kasuta mangaani sisaldavat leheväetist
 • Kasuta sügisel enne külmade saabumist fungitsiidi
 • Kevadine lämmastikuga pealtväetamine kahes osas (60/40)

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: