Taliraps Armstrong

  • Väga hea talvekindlus
  • Kõrge saagipotentsiaal
  • Tugeva varrega (lamandumiskindel)
  • Keskmine kasvukõrgus
  • Hea algareng sügisel
  • Sobilik nii varaseks kui hiliseks külviks (madal ülekasvamise oht sügisel)
  • Sobilik ka rasketel muldadel

Sordiaretaja: Limagrain (Prantsusmaa)

Taani katseandmed 2015
SORT Saagikus kg/ha Taimede kõrgus,
cm
Õli sisaldus, %
Armstrong 5736 143 51,1
DK Exception 5930 155 49,9
DK Explicit 5574 136 51,8

 

Taani katseandmed 2014
SORT Saagikus kg/ha Taimede kõrgus,
cm
Õli sisaldus, %
Armstrong 5219 159 52,1
Lexer 4999 164 52,0
DK Explicit 5642 176 52,6
Mentor 5435 163 52,7
Mercedes 5016 162 51,9
Minerva 4954 163 51,7
Sherpa 5125 160 51,0

 

Taani katseandmed 2013
SORT Saagikus kg/ha Taimede kõrgus,
cm
Õli sisaldus, %
Armstrong 5666 131 50,3
Excalibur 5063 124 49,7
Mercedes 5485 126 50,7
NK Technic 5411 133 48,4
Sherpa 5523 131 49,4

 

Soome katseandmed 2008-2015
SORT Saagikus kg/ha Kasvuaeg,
päeva
Talvekahju,
%
Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine, % Õli sisaldus, % 1000 seemne mass, g Proteiin %
Armstrong 2803 366 18,0 127 0,0 46,3 6,2 20,5
Brentano 2203 366 25,0 126 1,0 44,5 6,0 21,1
Vectra 2255 364 22,0 121 3,0 41,7 6,5 22,2
PR44D06 2725 365 22,0 109 0,0 43,9 5,6 21,3

 

Ametlike katseandmete keskmised 2011- 2014
SORT Talvekahjustus 1-9p (1=kahju puudub)
Armstrong 2,3
Mercedes 2,4
Visby 2,4


Päring


Tagasi