Talirukis KWS Livado

 • Väga hea talvekindlus
 • Sobilik ka hilisemaks külviks (KWS Magnifico järel kõige kiirema algarenguga)
 • PollenPlus tehnoloogia = väike tungaltera osakaal
 • Väga kõrge saagikus (5-10% kõrgem võrreldes vanemate hübriididega)
 • Tugeva kõrrega
 • Väga hea haiguskindlus:
  • Võrreldes teiste sortidega nakatub tunduvalt vähem äärislaiksusesse
  • Eriti tugev vastupanuvõime pruunroostele (vähemalt 4x väiksem nakkus)
 • Külvisenorm 150-200 id.tera/m2 (müügil ühikpakendina 6ha kogus, varase külvi korral kuni 8 ha kogus)
 • Soovituslik külvisügavus 2 cm (parem võrsumine)

Sordiaretaja: KWS SAAT SE (Saksamaa)

Soome Katseandmed 2008-2015
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Talvekahju,
%
Taimede kõrgus,
cm
Lamandumine,
%
KWS Livado 7579 339 14,0 117 23,0
KWS Magnifico 6264 337 16,0 118 29,0
Evolo 6678 338 15,0 117 31,0
Brasetto 6328 338 23,0 119 18,0
Caspian 6162 338 22,0 123 20,0
Elvi 4962 337 29,0 144 32,0
Reetta 5615 336 13,0 136 28,0
Helltop 5644 337 23,0 121 16,0
Su Performer 7362 337 15,0 114 22,0

 

Taani Katseandmed 2014
SORT Saak, kg/ha Mahukaal g/l Lamandumine,
0-10 (0=ei lamandu)
Taimede kõrgus,
cm
Jahukaste % Roosted % lehelaiksused %
KWS Livado 9420 775 4,0 133 0,03 2,8 1,9
KWS Magnifico 8810 783 2,9 139 0,2 50,0 8,0
KWS Bono 9160 785 4,8 129 1,3 26,0 6,0
Palazzo 8780 779 2,9 134 0,0 45,0 6,0
Su Performer 9230 783 3,0 131 0,3 2,6 3,8

 

KVALITEET-Soome katseandmed 2008-2015
SORT Mahukaal, g/l Proteiini sisaldus %
kuivaines, %
Langemisarv, s 1000 tera mass, g
KWS Livado 746 10,0 198 35,2
KWS Magnifico 754 9,1 222 35,1
Evolo 747 9,6 216 37,1
Brasetto 743 9,7 193 38,2
Caspian 743 9,7 193 38,2
Elvi 737 11,1 145 35,1
Reetta 746 11 172 31,3
Helltop 755 10,7 173 36,9
Su Performer 745 9 236 35,7


Päring


Tagasi