Tango® Super

Tango® Super on laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, rukki, tritikale ja kaera haiguste tõrjeks.

Toimeaine: 250 g/l fenpropimorf, 84 g/l epoksikonasool
Preparaadi vorm: suspoemulsioon
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK – 2300,
Copenhagen S, TaaniPäring


Tagasi