Yara kevadväetistega ATV matkale


Scandagra ja Yara viivad oma kliendid 2021 aasta suvel ATV-ga Eestimaad avastama!

Soeta kampaaniaperioodi ajavahemikus Yara premium NPK väetiseid YaraMila NPK(S) 21-6-12(9) ja YaraMila NPK(S) 17-11-12(10),  kogumahus vähemalt 50 tonni (kaks täiskoormat), kas kombineerides kampaanias olevaid tooteid või ühe kampaaniatoote näol ja tule matkale!

Kampaaniatooted:

 • YaraMila NPK(S) 21-6-12(9)
 • YaraMila NPK(S) 17-11-12(10)

Kampaaniaperiood:

 • 16. november 2020 – 15. aprill 2021

Kampaania info ja tingimused:

 • Scandagra kevadväetiste kampaania põllumajandusettevõtjatele (edaspidi Kampaania) on Yara tooteid ostvatele ettevõtjatele suunatud pakkumine, mida korraldab Scandagra Eesti AS (edaspidi Korraldaja või Scandagra), aadressiga Tähe 13, Viljandi 71020, Eesti.
 • Kampaanias saavad osaleda kõik Eestis registreeritud, taimekasvatusega tegelevad põllumajandusettevõtjad (edaspidi Kliendid).
 • Kampaaniaperiood: 16. november 2020 – 15. aprill 2021.
 • Kampaanias osalemiseks peab Klient soetama kampaaniaperioodi ajavahemikus Scandagra Eesti AS’ist YaraMila kampaaniatooteid kogumahus vähemalt 50 tonni (kaks täiskoormat), kas kombineerides kampaanias olevaid tooteid või ühe kampaaniatoote näol.
 • Kampaaniatoodete alla kuuluvad YaraMila NPK(S) 21-6-12(9) ja YaraMila NPK(S) 17-11-12(10).
 • Kampaania auhinnaks on Scandgara ja Yara poolt korraldatav ATV matk, mis kujutab endast seiklusrohket Eestimaa avastamist 3 päeva jooksul 2021. aasta suvel. Täpsem reisikava täpsustatakse matka lähenedes auhinna saajatega. Lisainfot on võimalik saada Scandagra müügiesindajate käest.
 • Kampaania auhindasid on kokku 40. Juhul kui kampaaniasse kvalifitseerub rohkem osalejaid, tagatakse kohad matkale kiirematele ostjatele.*
 • Iga juriidilise isiku kohta arvestatakse ATV matkal ühe osalejaga, olenemata ostukoguse suurusest.
 • Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata rahas.
 • ATV matkale registreerimiseks, peab Klient korrektse infoga täitma Scandagra kodulehel asuva ankeedi või edastama vastava info meili teel: berit.nugis@scandagra.ee. Vastav info tuleb edastada hiljemalt 30. aprill 2021.
 • Kampaaniaperioodi järel ja tähtaegade ületamisel tekkivaid pretensioone ei arvestata.
 • Kampaaniatingimustega nõustudes annab Klient Scandagra’le loa enda esitatud sidevahendite kaudu teavituste saatmiseks.
 • Scandagra Eesti AS ja Yara Eesti OÜ jätavad endale õiguse teha kampaanias muudatusi ilma ette teatamata.

*Kliendid, kelle kampaaniatoodete ostukogus ületab 200 tonni, tagavad endale pääsu matkale ka siis, kui põhikohad on täidetud.

ATV matkale registreerimine

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Scandagra logo


Tagasi