Belkar™ ja Metazamix™ – kombinatsioon täiuslikkuse poole!


Talirapsi külviaja lähenedes hakkavad põllumehed mõtlema, millise herbitsiidiga tuleks töödelda taimi, et nende kasv ja areng oleks ühtlane ning taim jõuaks talveks valmistudes optimaalsesse kasvustaadiumisse. Lisaks on vaja põllult hävitada umbrohud. Aasta aastalt on muutunud keerulisemaks sügisel põldsinepi ja põldrõika kontrolli alla saamine.

Ettevõte Corteva Agriscience™ portfelli kuulub talirapsi pritsimiseks uuenduslik herbitsiid BELKAR™, mis koosneb kahest toimeainest: Arylex™ Active (metüül-halauksifeen) ja pikloraam.

BELKAR™ hävitab erinevaid kaheidulehelisi umbrohtusid ja on ette nähtud kasutamiseks sügisel. Toode toimib lehtede kaudu ega oma mulla mõju, seetõttu on see eriti sobiv neil juhtudel, kui sügis on soe ja kuiv ning mullas on vähe niiskust.

Herbitsiidi BELKAR™ võib kasutada üksi, kuid parema ja efektiivsema tulemuse saavutamiseks soovitame seda segada kokku herbitsiidiga METAZAMIX™, mis sisaldab kolme toimeainet: metasakloori, aminopüraliidi ja pikloraami. Selline kombinatsioon annab 4 toimeaine efektiivsuse, milledest 3 toimivad lehtede kaudu ja 1 mõju on mulla kaudu. Seega ei ole selline paagisegu nii suurel määral sõltuv enam mulla niiskusest.

Pritsides herbitsiide segus, on soovituslik kulunorm 0,25 l/ha BELKAR™, lisades 0,6 – 0,8 l/ha METAZAMIX™. Juhul, kui põllul esineb teraviljavarist, siis  tuleks selle tõrjumiseks kasutada graminitsiidi, kuid mitte segada kokku BELKAR™ ja METAZAMIX™ seguga. BELKAR™ ja METAZAMIX™ pritsitakse hetkel mil talirapsil on 2-4 pärislehte. Selleks, et saavutada hea tulemus peavad umbrohud olema tärganud.

       BELKAR™ ja METAZAMIX™ segu eelised:

  • Tõrjub paljusid probleemseid kaheidulehelisi umbrohte rapsipõllul pärast nende tärkamist, näiteks: kesalille, magunaid, roomavat madarat ehk virna, rukkilille, kurerehasid, vesiheina, harilikku hiirekõrva jt. Tõhus samuti laialdaselt levinud põldsinepi ja põldrõika vastu, kus efektiivsus küündib 75 protsendini. Põldsinepi pritsimisel hakkab selle vars kõverduma, kasv pidurdub ja kiiresti kasvavad rapsitaimed varjavad umbrohu. Põldsinep ei pea talvekülmadele vastu ning hävib.
  • Mulla niiskus ei oma toodete tõhususele nii suurt tähtsust. Kolm toimeainet toimivad lehtede kaudu, hävitades  juba kasvama hakanud umbrohu
  • Mulla ettevalmistamise viis ei mõjuta toodete tõhusust. Ebaühtlaselt ettevalmistatud põld ja väikesed mullakamakad mullapinnal pole määrava tähtsusega, kuid metasakloori maksimaalseks tulemuseks aitab kaasa mulla niiskus ja ühtlane mullapind.
  • Toode toimib efektiivselt, kui talirapsi eelviljaks on teravili ja kui mullapinnal on suur kogus põhku. Tähtis on, et pritsimise ajal oleks umbrohi tärganud.

 

 

 

 

 

Efektiivsus põldsinepil

Efektiivsus kesalillel

Efektiivsus rukkilillel

 

Belkar™ ja Metazamix™ ostmiseks võtke ühendust meie müügispetsialistidega.

MÜÜGISPETSIALISTID

 

Vaata ka videot:

 

Scandagra logo


Tagasi