Talinisu sordid, mis on ennast tõestanud


Nisu on enamkasvatav kultuur Eestis, mille külvipinnast moodustab talinisu 70%, mida on näha ka aastate lõikes viljelusvõistlusel, kuna selles kategoorias kõige enam võistlejaid võistlustules osaleb. Kuid mis annab hea aluse, et olla edukas nii viljelusvõistlusel kui kogu oma taimekasvatustootmises? Eks siin mängib kompleksset rolli kogu terviklik agrotehnoloogia, kuid geneetilise aluse kõrgele saagile paneb sort. Just sordiomadused, suur saagipotentsiaal ja tugev talvitumine, on parima tulemuse eelduseks. Ainuüksi suurel saagipotentsiaalil ei ole talvekindluseta tähtsust.

Viimase kahe aasta, üle 10-tonniseid saagikusi hektarilt ja võistluse rekordsaaki – 11,9  t/ha talinisude hulgas, hoiab sort „KWS Emil“.  Sordi tugevast saagipotentsiaalist ja heast talvitumisest annab aimu ka 2016. aasta, kus peale karmi talve suutis „KWS Emil“ tulla teisele kohale, jäädes esikohast maha ainult 100 kg-ga, andes tugeva 8,5-tonnise hektarisaagi.  Scandagra Eesti AS tooteportfellis olev  talinisu „KWS Emil“ on väga tugeva talvekindlusega, mida on näidanud nii praktika põllul kui ka erinevad talvitumiskatsed Baltikumi katsejaamades. Lähemal tutvumisel on Emil varasepoolne kuni keskvalmiv, toidunisu kvaliteediga sort, mille saagikoristus jääb olenevalt aastast augustikuu esimesse kuni teise nädalasse. Tugevaks plussiks on sordi madal kasvukõrgus ja tugev kõrs, mis annab hea lamandumiskindluse. Sort on suure 1000 tera massiga ja keskmise võrsumisvõimega (suure saagi annab pikk viljapea, milles pähikud asetsevad tihedalt üksteise järel, teri on palju ja tera mass suur), omapäraseks tunnuseks on lehtede püstine asend kuni koristuseni, seetõttu pole soovitatav teda külvata väga laia reavahega külvidesse (üle 16 cm). Püstised lehed suurendavad vastupidavust lumiseene vastu, kuna lehed ei puutu nii palju püsiva lumekatte korral kokku. Sort sobib väga hästi neile, kes viljelevad minimeeritud mullaharimist ja otsekülvi, just oma väiksema biomassi tõttu – suur saak väiksema põhumassiga. Varajasem valmimine lubab antud sorti kasvatada ka talirapsile eelviljaks, samuti ei ole õigeaegsel koristamisel probleeme olnud madala langemisarvuga, mis oleks tingitud vihmasadudest kultuuri täisküpsuses. Kuna tegemist on varasepoolse sordiga, siis sobilik külviaeg on septembri esimene pool, et juba sügisel jääks piisavalt aega võrsumiseks, pealegi sügisesed võrsed on kevadistest produktiivsemad. Praktikas võiks olla see külvikorras esimene sort, mis sügisel maha külvatakse, kuna sügisest ülekasvamist ei ole karta.

Talinisu KWS Emil, 25.11.2020, Põlvamaa

Talinisu KWS Emil, 19.11.2020, Lääne-Virumaa

Kui talinisu külvipind on suur, oleks mõistlik külvata erineva kasvuajaga sorte, sest see aitab koristuskonveierit paremini paika seada. Lisaks on igal sordil omad tugevused ning erinevatel kasvuaastatel võivad need mängida võtmerolli saagipotentsiaali realiseerumisel. Oluline kvaliteeti alandav tegur on näiteks madal langemisarv terades, mis on tingitud täisküpsuses oleva saagi jäämisest vihmade kätte. Et sellist olukorda vältida, sobib „KWS Emil- i“ kõrvale väga hästi sort „Creator“. Tegemist on hilise ja väga saagika talinisuga. Suure saagi moodustamiseks on taimik suuteline tarbima selleks väga palju toitaineid. Kui on pealtnäha tegemist väga hea saagiaastaga, siis „Creatori“ puhul tuleks kindlasti kevadist lämmastikufooni suurendada, tagamaks toiduvilja kvaliteeti. Piisava väetusfooni juures, nagu näitas ka 2020. aasta viljelusvõistlus, suudab „Creator“ anda 10,3-tonnise hektarisaagi juures toidunisu kvaliteeti. Tihti jääbki suuresaagilistel sortidel just toidukvaliteedi saavutamiseks madalaks proteiini tase, põhjuseks  on asjaolu, et taim kasutab enamuse lämmastikust saagi moodustamiseks, ning kvaliteedi jaoks enam ei jätku. Seetõttu vajavad hilised kõrgesaagilised talinisu sordid ka suuremat lämmastikufooni.

Creatori tugevusteks on hea talvekindlus ja väga suur võrsumisvõime kevadel. Tugevaimaks omaduseks sellel sordil on haiguskindlus – väga tugev vastupanuvõime kõrreliste helelaiksusele, lisaks vastupidav jahukastele ja pruunlaiksusele. Koristuskonveieris jääb sordi koristus augusti keskpaika. Creator sobib külvamiseks nii septembri alguses kui ka septembri teises pooles, varajase külvi puhul on võimalik kasutada madalamat külvinormi, kasutades ära väga head sordi võrsumisvõimet juba sügisel. Parim külviaeg jääb sordil septembri keskpaika.

Talinisu Creator, 03.07.2017 Põlvamaa

Lisainfot nende ja teiste sortide kohta leiad: www.scandagra.ee

Autorid:

Mikk Tagel – Tootejuht (seemned ja väetised)

Kaarel Kallion – agronoom-nõustaja, Scandagra Eesti  AS


Tagasi