Kevadised temperatuurid ja kasvu alustav taimik


Kevad on alanud täies hiilguses ning esimesed tiirud põldudel tehtud, peamiselt on selleks olnud lämmastiku ja NPK väetiste andmine taliviljadele, samuti on esimesed suvikultuuride seemned mulda pistetud. Soe kevadine päike tekitab kindlasti tahtmist teostada esimesi taimekaitsetöid põldudel, olgu selleks siis umbrohutõrje või taimede turgutamine leheväetistega.  Erinevatel taimekaitsetöödel või leheväetamisel tuleb kindlasti jälgida ilmastikku ja temperatuure ning olulised on  just öised temperatuurid, peale pritsimist. Kui öö peale pritsimist on soe ja järgneval neljal-viiel ööl langevad temperatuurid paari soojakraadini, siis ka taimede kasv ja areng aeglustub. Erinevaid töid põllul tehes tuleb ikka lähtuda kuldreeglist, et vegetatsioon  peab toimuma ja taimemahlad peavad aktiivselt liikuma. Kui paagisegusse lisatakse mõni taimekaitsevahend, siis on soovituslik, et minimaalne öine kraadiklaasi näit võiks olla +7-8 kraadi sooja, pritsimise hetkel +10 ja enam kraadi. Enamus taimekaitsevahendeid tahavad efektiivseks toimimiseks temperatuure +10-12 kraadi, samuti mõjutavad öised madalad temperatuurid tugevalt toodete mõju. Leheväetised on temperatuuride suhtes vähem tundlikumad, kuid ka siin tuleks arvestada, et öine temperatuur ei langeks alla +5 kraadi.  Madalatel temperatuuridel on noorte ja värskete lehtede kahjustamise oht suur  ning samuti ei täida kasutatavad tooted oma eesmärki.

Talinisu Creator, kevad 2021

Taliraps Armstrong, kevad 2021

Kui on soov pritsima minna erinevate aminohapete ja fosforit sisaldavate leheväetistega, siis kindlasti ei tohiks neid segada võrsumisfaasis kasutatavate kasvuregulaatoritega nagu Cycocel, Stabilan või Moddus Start, kuigi suured taimed on võrsumisfaasi juba saavutanud. Nende toodete kasutamisel on väga tähtis just temperatuur nii kasutamise hetkel kui ka järgnevatel 3-4 ööl, mis peaks jääma kindlasti 7-8 plusskraadi juurde. Kasvuregulaatorite toimeained on kiiresti taime imenduvad ja olles paagisegus koos teiste toodetega, võimendavad nad ka nende toodete mõju ja taimede kahjustamise oht on suur. Erinevate aastate kogemused on näidanud, et silmaga nähtavad tulemused võivad välja lüüa alles 10-12 päeva pärast peale pritsimist.

Öökülma kahjustus peale pritsimist, kevad 2020

Tööd, mida soojemate ilmade saabumisel võiks planeerida, on kindlasti umbrohutõrje. Kuigi talv oli sel aastal külmade ja lumikattega, on põlde seirates näha juba sügisel tärganud umbrohtusid just nendes kohtades, kus sügisel umbrohutõrjet ei teostatud. Kohati on probleemiks eelviljaks olnud talikultuuride varised, mis on edukalt talvitunud, näiteks taliraps ja talioder. Umbrohutõrjet teostades tuleks kindlasti meeles pidada eespool mainitud juttu temperatuuridest. Tooted, mis on kõige vähem temperatuuritundlikud on  Zypar+TBM 75 WG pakk, normidega – Zypar 0,5 l/ha ja TBM 75 WG normiga 10g/ha või Primus+TBM 75 WG pakk normidega – Primus 0,1 l/ha ja TBM 75 WG normiga 10g/ha.  Zypar + TBM 75 WG pakk sisaldab kolme erinevat toimeainet, millest Arylexi toimeainel on kiire visuaalne efekt näiteks vesiheinale ja maltsale ehk umbrohtudel toimub silmaga nähtav kiire närbumine. Lisaks on antud kombipakk laia spektriga erinevatele teistele umbrohtudele. Kindlasti tahavad sooja temperatuuri saada fluroksupüüri sisaldavad tooted nagu Galistop 200 ja Starane XL, mille minimaalne pritsimis-temperatuur peaks olema +10 kraadi ja enam, sest vastasel juhul jääb antud toote mõju umbrohtudele nõrgaks. Antud tooted on väga tugeva mõjuga näiteks roomavale madarale ehk virnale ja võilillele. Neile toodetele soovitan segupartneriks TBM 75 WG normiga 10g/ha, et tugevdada mõju kõrvikutele ja maltsale. Jahedamate temperatuuridega pritsimisel paljude herbitsiidide mõju väheneb ja sellega kaotab töö majanduslikku efektiivsust. Kui talinisu külvides on probleemiks kõrrelised umbrohud ja taliodra varis, siis nende tõrjumiseks sobib väga hästi toode Broadway Star + DMA normiga minimaalselt 0,2 kg/ha+ DMA 0,5 l/ha –  taliodra varise tõrjumisel võib Broadway Star-i normi suurendada kuni 265 g/ha-le. Antud toodet võib kasutada kuni 2. kõrresõlmeni ning lisaks odra varisele tõrjub toode ka tuulekaera, lusteid, raiheinasid, kevadel tärganud murunurmikat ja laialehelisi umbrohtusid sh. ka tava- ja Clearfield rapsivarist. Tootele on vaja juurde lisada märgaja Dassoil normiga 0,5 l/ha.

Taliraps DK Sequel, kevad 2021

Talirapsi põllud on ilusti talvitanud ja taimik alustab kasvu. Talirapsi umbrohutõrje peaks olema tehtud sügisel, kuid kui peaks olema vajadus teha kevadist laialeheliste umbrohtude tõrjet,  siis sellega peab olema tähelepanelik – kiirelt kasvav raps hakkab oma lopsakate lehtedega umbrohtusid varjutama ja toodete kasutuspiirangud kasvufaaside näol on kiired saabuma.  Kui probleemiks on roomav madar ehk virn ning malts, siis on võimalus tõrjuda neid toodetega Galera normiga 0,3 l/ha või analoogtootega Barca 334 SL normiga 0,25-0,35 l/ha, mõlemale tootele on vaja lisada märgajat. Antud toodete puhul tuleb rangelt jälgida temperatuuri, pritsimise hetkel peaks temperatuur olema + 8 (10) ja enam kraadi ning järgneval ööl ei tohiks temperatuur langeda alla +7-8 kraadi, sest tooted vajavad efektiivseks mõjumiseks sooja temperatuuri veel vähemalt 7-8 tundi peale pritsimist.

 

Antud tooteid tohib kasutada kuni õiepungade tekkeni. Teine võimalus umbrohutõrjeks on tooted Lontrel 72 SG normiga 125-165 g/ha või analoogtoode Clap Forte normiga 165 g/ha. Mõlemale tootele on vaja lisada märgajat, kui probleemiks põllul on kesalill, rukkilill, ohakad, puju, võilill. Antud tooted tahavad  samuti  pritsimisel soojust + 10 kraadi ja enam ning järgnev öö peab olema soe – minimaalne temperatuur +7-8 kraadi. Nende toodete plussiks on võimalus kasutada neid kuni õitsemiseni.

Panen veel südamele, et talirapsi kasvureguleerimisega oldaks tähelepanelik, sest raps reageerib külmadele ja erinevatele toodetele tugevalt ning kultuuri kahjustumise ja kasvupidurduse oht on kõrge.

 

Autor: Kaarel Kallion- agronoom-nõustaja, Scandagra Eesti  AS


Tagasi