22/12/2022

Scandagra Eesti jõulutervitus: Austatud kliendid ja koostööpartnerid!

2022. tormiline aasta hakkab lõppema. Põllumees on õnneks karastunud ning harjunud toimetama muutlikus keskkonnas, mille tingib koostööpartner, kellega kokkuleppeid sõlmida ei saa – ilm.

Käesoleval aastal lisandus siia Ukrainas alanud sõda, mis lükkas käima tõelise lumepalli tuues kaasa ootamatud tuuled põllumajandusturul. Põllumees on harjunud toime tulema iga ilmaga ning kellel õnnestus teha õigel ajal õigeid otsuseid, võib kindlasti käesoleva aastaga väga rahule jääda.

Kuigi 2022 viljahooaeg pole veel kaugeltki lõppenud – saagi ost-müük toimub kuni kevad-suveni, võib käesoleva aasta Eesti viljasaagiga väga rahule jääda. Esmase statistika alusel jäime rekordile küll veidi alla, aga teraviljahinnad on see aasta märkimisväärselt kõrgemad. Viljakasvatajale tähendab see aga tõelist pokkerimängu, et teha õigeid otsuseid, kuidas tagada endale saagi eest parim hind ning minimeerida riskid. Nagu ka lõppeval aastal, nii ka edaspidi, on kõige olulisemaks kiiretest turu muutustest tulenevate riskide haldamine. Muutuste vastu me ei saa, kuid me saame ja peame kiirelt kohanema, et finantsriskid oleksid maandatud – põllumehele on vaja pikaajalist tugeva finantstaustaga partnerit.

Sellest turul toimunud tormist pole puutumata jäänud ka sisendite hinnad – viljakasvataja jaoks annavad siin enim tooni väetisehinnad, mis on olnud nagu Ameerika mäed, olles käinud prognoosimatult üles-alla-üles-alla. Eks see ole käinud käsikäes energiasaaduste hindadega (peamiselt gaas), tooraine ja väetiste kättesaadavus (Venemaa ja Valgevene sanktsioonid). Antud olukord on sundinud heas mõttes mugavustsoonist välja tulema, sest logistiliselt on olnud Venemaa väetised väga mugavad käidelda. Vaadates viimastele aastatele järele, siis oli väetis tootmissisendina olnud meie jaoks väga odav. Tänased väga suured kõikumised nii sisendi- kui ka väljundi (vili) hinna juures, sunnivad meid kõiki väga hoolikalt oma tegevusi lahti mõtestama ning kalkuleerima, et hoida tootmistegevus jätkusuutlik ka järgnevatel aastatel. Tänaseks on leitud uued tarnijad ning võib öelda, et meie põllumehed ei jäänud ilma väetisteta ei sel aastal ning ei jää ka uuel, 2023 aasta hooajal.

Taimekaitsevahendite hinnad püsisid see aasta stabiilsed, kuid mõju avaldas nii hiline kevad kui sellele järgnenud põuane suvi. Taliteraviljad talvitusid keskmisest paremini, kuid see varieerus piirkonniti. Kasvuregulaatorite kasutamisega terviljal tagati taimede hea seisukindlus. Haigusi oli kuiva kevade tõttu vähe, esimene haiguste tõrje läks asja ette, aga pärast võrsumist oli taimehaiguste levik piiratud. Põud pidurdas ka suviviljade arengut ning umbrohtude ebaühtlase tärkamise tõttu ei õnnestunud põlde täiesti umbrohuvabaks saada. Kõrge õhutemperatuuri tõttu edenes rapsi õitsemine kiiresti, kahjurite mõju jäi keskmiseks, kahjustuse ohuga põldudel oli abi süsteemsest kahjuritõrjevahendist. Talirapsi külvid augustis jäid põua kätte ning tärkasid ebaühtlaselt. Suureks väljakutseks oli nii umbrohutõrje kui kasvureguleerimine. Taliteraviljade sügisene areng oli juba parem ning talvitumise õnnestumisel on järgmine aasta loota head saaki.

Piimakarjakasvatajatele on seljataha jääv aasta olnud kahtlemata väga edukas, et pärast aastaid kestnud stagnatsiooni turuhinnas vaatamata sisendhindade pidevale kasvule, tegi piimahind korraliku spurdi ning on jäänud sellele tasemele püsima. Postiivset mõju on avaldanud ka hinnastamise muutumine, kus kokkuostuhinnad on seotud Euroopa turu keskmise piimahinnaga pannes piimakarjakasvatajad võrdsemasse konkurentsiolukorda ülejäänud Euroopaga. Kahjuks pole aga sama rada käinud sealihahind, kokkuostuhinnad on küll tõusnud, kuid mitte piisavalt, et katta tootmishinna tõus ning seakasvatajad on jätkuvalt keerulises olukorras ning riigi omavarustatuse osakaal sealihaga väheneb.

See toob meid selle aasta kõige aktuaalsema teema ehk julgeoluku juurde kuna põllumehed täidavad siin väga olulist rolli tagades meie toidujulgeoleku. Tihti ongi põllumajandus missiooniga töö ning lisaks olulisele rollile riigi majanduses ja toidujulgeolekus on põllumajandusettevõttel täita ka oluline roll oma kogukonnas tagades töökohad ja elu püsimise maapiirkondades.

Täname ja tunnustame oma kliente, et olete selles tormilises keskkonnas suutnud säilitada külma närvi ja teha õigeid otsuseid, et tagada oma ettevõtte püsimine ja areng. Suured tänud, et olete meid usaldanud oma partnerina!  

Uuel aastal on jätkuvalt oluliseks väljakutseks stabiilsus, et tagada jätkusuutlik areng selles muutuvas ja ebastabiilses keskkonnas. Scandagra meeskond soovib teile siinkohal nõu ja jõuga abiks olla, et pakkuda läbi aja- ja asjakohase info ning nõustamise paindlikke lahendusi ning aidata teil riske maandada. Stabiilsus muutuvas maailmas on meie läbivaks teemaks ka järgmise aasta Scandagra Talvekonverentsil, mis toimub 2.veebruaril koondades kokku erinevad esinejad ja teemad nii vilja- kui loomakasvatajale. Talvekonverentsile järgnevad piirkondlikud seminarid 14, 16 ja 21.veebruaril.

Soovime teile uueks aastaks häid saake ja õiglast hinda, kaalutletud otsuseid ning meelerahu.

Rahulikke pühi ja edukat uut aastat!

________________________________________

Triin Muld, Scandagra Eesti AS müügijuht

VIIMASED UUDISED