Sügisesed tööd ja tegemised põllul


Sügiskülvid ja tegemised põllul on vihmade vahel saavutamas järjest suuremat tähtsust. Talirapsi külvid on Eestis üldjoontes lõpetatud ning enamus külve tärganud. Kindlasti tuleb jälgida hiliseid talirapsi külve ning vajadusel teostada nälkjate tõrjet, kuna viimaste nädalate vihmad on nälkjate arenguks soodsad olnud ning nälkjad on aktiivselt taimikut kahjustamas. Nälkjate tõrjeks sobilikud tooted on näiteks Lima Oro (metaldehüüd 50 g/kg) normiga 7 kg/ha või Gusto (metaldehüüd 30 g/kg) normiga 6 kg/ha. Samuti tuleks tänasel päeval anda talirapsidele ära lisalämmastik, kui see on planeeritud. Vastavalt külvikorrale ja eelviljale võiks taliraps saada sügisel kokku lämmastikku 30-50 kg/ha-le, et taimed suudaksid sügisel piisavalt kasvada ja areneda. Suurem lämmastiku kogus arvestada neile rapsidele, kus külv oli hiline ja mis on tänasel päeva alles idulehtede faasis, just selle mõttega, et soodustada taimede kiiremat arengut.

Kui talirapsis umbrohutõrje tegemata ning rapsitaimed suured ja umbrohudki tärganud, siis on võimalik teha umbrohutõrjet kontaktselt mõjuvate toodetega Metazamix ja Belkar. Kasutusnormid antud toodete segamisel on Metazamix 0,6-0,8 l/ha + Belkar 0,25 l/ha, antud segu vajab juurde märgajaks, kas Dassoil normiga 0,5 l/ha või supermärgaja Profiwet Goldi normiga 0,1 l/ha. Antud segu tegemisel tuleks jälgida, et enamus talirapsi taimi oleks vähemalt 2 pärislehe kasvustaadiumis.

Taliraps 4 pärislehe kasvufaasis, sügis 2020

Nälkjate kahjustus talirapsil, sügis 2019

 

Varajased talirapsi külvid on saavutanud 3-4 lehe kasvufaasi, mis on sobilik kasvureguleerimiseks tootega Toprex 375 EC normiga 0,3 l/ha. Toprexi tugevaks küljeks on hea haigustõrje-efektiivsus näiteks mustmädanikule ehk fomoosile ja tsülindrosporioosile. Hilisemaks kasvureguleerimiseks sobivad tooted on  Tilmor normiga 0,8-1,2 l/ha, Caryx normiga 0,7-1,4 l/ha, Juventus 90 normiga 0,7-0,8 l/ha. Kasvuregulaatori kasutamise saab ühildada ka leheväetiste kasutamisega. Taliraps vajab sügisel keskmiselt 300 g boori hektarile, boori vajaduse rahuldamiseks sobilik toode on Profi Boor normiga 1,5-2,0 l/ha, samuti on võimalik segupartnerina lisada mikrodekompleksi Profi Raps normiga 1,0-2,0 l/ha, mis sisaldab lämmastikku, boori, väävlit, mangaani, magneesiumi ja molübdeeni.

Taliteraviljade umbrohutõrje

Teraviljade külv on tänu vihmastele ilmadele algstaadiumis, kuid esimesed varajased külvid on mullast juba tärganud. Ka teraviljades läheb aasta-aastast populaarsemaks sügisene umbrohutõrje, mis läbi praktiliste kogemuste on andnud positiivset tagasisidet enda õigustamiseks. Väga hea näite otsimiseks ei pea me pikemalt tagasi vaatama, kui kevadesse 2020. Soe ja pikk sügis, mis kestis kuni kevadeni oli soodus kasvamiseks erinevatele umbrohtudele ning  kevadel esimest väetust tehes võis kohata põldudel kohe õitsema minevaid umbrohtusid. See viis olukorrani, kus umbrohutõrjet oli raske teostada ning suureks kasvanud talvitunud umbrohud ei allunud preparaatide tõrjele. Teine probleem meie kevadete juures on sageli temperatuur, mis ei lase umbrohutõrjet teostada, kuna enamus herbitsiide vajavad efektiivseks toimimiseks +10 kraadi ja praktika näitab, et kohati võib seegi temperatuur olla madal tõhusaks toimimiseks. Selliste probleemide vältimiseks on soovitatav kasutada sügisest umbrohutõrjet, mis annab kevadel suurema ajaakna herbitsiidi kasutamisel, kuna pole talvitunud umbrohtusid ning samuti ei sõltu herbitsiidi mõju umbrohtudele nii suurel määral enam madalast temperatuurist.

Õitsev verev iminõges, 03.04.2020

 

 

Herbitsiidide valikul tuleks lähtuda oma põllul olevatest probleemsetest umbrohtudest ja eelviljast. Heaks lahenduseks on mullapreparaat Diflanil 500 SC (diflufenikaan 500 g/l) normiga 0,125-0,250 l/ha külvist kuni kultuuri 3 lehe faasini. Antud toode tõrjub erinevaid laialehelisi umbrohte nagu põldkannike, mailased, kesalill, roomav madar ehk virn, jpt ning ka rapsivarist ja s.h  CL rapsivarist ning annab mõju umbrohtudele kuni 8-ks nädalaks. Toote kasutamisel tuleb jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust. Kui umbrohud on tärganud ja suuremad kui idulehtede kasvufaasis, siis lisada segupartnerina juurde kontaktne toode TBM 75 WG normiga 10-15 g/ha-le. TBM 75 WG lisamisel paagisegusse, on vajalik kasutada märgajat Profiwet 0,1 l/ha.  Diflanil 500 SC ja TBM 75 WG kasutamisel koos saate nii kiire kontaktse, kui ka pikaldase mullamõju umbrohtudele.

Roomav madar e virn, 03.04.2020

Murunurmikas talinisus, 2019

Murunurmika probleemi korral lisada Diflanil 500 SC paagisegusse tooteid  Roxy 800 EC (800 g/l prosulfokarb) või  Boxer (800 g/l prosulfokarb) või Proffessional (800 g/l prosulfokarb) normiga 2,0 l/ha. Murunurmikas on järjest suuremaks probleemiks saamas just minimeeritud mullaharimist viljelevatel põldudel. Efektiivne murunurmika tõrje toimib just sügisel mullapreparaatidega. Kuna antud umbrohi tahab väikeses kasvufaasis tõrjumist, siis kevadeks head ja efektiivset tõrjevahendit ei ole, sest umbrohi suudab sügisel ja talvel piisavalt suureks kasvada. Prosulfokarbi tooted toimivad kõrrelistest umbrohtudest väga hästi just murunurmikale, harilikule nurmikale, rukki-kasteheinale, põld-rebasesabale ning kukehirsile. Kaheidulehelistest umbrohtudest mailastele, virnale, vesiheinale, põld-lõosilmale, kurerehale, verev iminõgesele, valge hanemaltsale ja harilikule punandile.

 

Uueks tooteks turul on mullaherbitsiid Mateno Duo (diflufenikaan 35 g/l, aklonifeen 175 g/l), mis tõrjub mailasi, kannikest, verevat iminõgest, vesiheina, virna, litter-heina ja rapsivariseid sh CL rapsivarist. Kasutatakse kultuuri 1-3 lehe faasis normiga 0,35 l/ha. Aastaid juba turul olnud sügis herbitsiididest soovitame kasutada Flight Forte‘t (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l). Toode mõjub nii mulla kui lehtede kaudu, normiga 1,5-2,5 l/ha kultuuri 1-3 lehe faasis. Praktiline kasutuskogemus on näidanud, et efektiivne norm kasutamisel on minimaalselt 2,0 l/ha. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Teiseks tooteks mille efektiivne kasutusaeg on sügisel kultuuri 1-3 lehe faasis on Komplet (diflufenikaan 280 g/l, flufenatseet 280 g/l) normiga 0,4-0,5 l/ha. Toode tõrjub nii kõrrelisi, kui kaheidulehelisi umbrohtusid nagu näiteks: rukki-kasteheina, põldkannikest, põldmailaseid, kurerehasid, hariliku punandit, rapsi võõrkultuurina, vesiheina, kesalille jt. umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks.

Kuna ülalkirjeldatud teraviljatoodete puhul on tegemist enamasti mulla kaudu mõjuvate herbitsiididega, siis nende kasutamisel tuleks jälgida, et oleks võimalikult palju musta mullapinda ja niiskust, et tagada  maksimaalne efektiivsus ja tõrje.

Autor: Kaarel Kallion- agronoom-nõustaja, Scandagra Eesti  AS


Tagasi